Rojownik [historia i autorzy]

Rojownik, rojnik (Jovibarba DC. (Opiz) – rodzaj roślin należący do rodziny gruboszowatych. Należą tu gatunki zaliczane w niektórych systemach klasyfikacyjnych do rodzaju rojnik (Sempervivum L.). Gatunkiem typowym jest Jovibarba hirta (L.) Opiz.

Systematyka

Synonimy taksonomiczne

Diopogon A. Jordan et Fourreau

Pozycja systematyczna według Angiosperm Phylogeny Website (2001...)
:

Rodzaj Jovibarba należy do rodziny gruboszowatych Crassualaceae, do rzędu skalnicowców (Saxifragales) i wraz z nim do okrytonasiennych. W obrębie gruboszowatych należy do podrodziny Sedoideae, plemienia Sedeae, podplemienia Sedinae.

Pozycja w systemie Reveala (1993-1999)
:

Według Crescent Bloom rodzaj ten jest uznany za synonim rojnika (Sempervivum L.).

Gromada okrytonasienne (Magnoliophyta Cronquist), podgromada Magnoliophytina Frohne & U. Jensen ex Reveal, klasa Rosopsida Batsch, podklasa różowe (Rosidae Takht.), nadrząd Saxifraganae Reveala, rząd skalnicowce (Saxifragales Dumort.), rodzina gruboszowate (Crassulaceae DC. in Lam. & DC.), rodzaj rojnik (Sempervivum L, syn. Jovibarba DC. (Opiz).

Krytyczna lista roślin naczyniowych Polski
:

Jest to odrębny rodzaj – rojownik (Jovibarba D.C. (Opiz).

Gatunki flory Polski
:
  • rojownik pospolity, rojnik pospolity (Jovibarba sobolifera (Sims) Opiz, syn. Sempervivum soboliferum Sims)
  • rojownik włochaty, rojnik włochaty (Jovibarba hirta (L.) Opiz subsp. glabrescens (Sabr.) Soó, syn. Sempervivum soboliferum Sims)

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu