Rośliny nasienne [historia i autorzy]

Rośliny nasienne (Spermatophyta Britton & Brown, dawniej Anthophyta) – grupa (klad) roślin o różnej randze systematycznej w zależności od systemu klasyfikacji. W nomenklaturze filogenetycznej jest wyróżniana jako klad siostrzany dla grupy Monilophyta, obejmującej niemal wszystkie rośliny zarodnikowe określane dawniej mianem paprotników, z wyjątkiem wcześniej oddzielonej linii rozwojowej widłaków. W hierarchicznych systemach klasyfikacji wyróżniana na poziomie nadgromady należącej do podkrólestwa roślin naczyniowych, królestwa roślin.

Charakterystyka

Są to rośliny naczyniowe o najwyższym stopniu przystosowania do życia na lądzie (część z nich adoptowała się w toku ewolucji ponownie do warunków wodnych). Proces zapłodnienia nie wymaga obecności wody, sporofit jest częścią dominującą. Gametofit rozwija się na sporoficie. Roślina składa się z korzenia, łodygi, liści i kwiatu.

Rozmnażanie

Rośliny nasienne rozmnażają się przede wszystkim za pomocą nasion, które powstają w wyniku procesu płciowego. Nasiona mają charakter przetrwalników, zawierają substancje zapasowe, które wykorzystuje rozwijający się sporofit.

Systematyka

Kladogram przedstawiający powiązania filogenetyczne
A Cladistic Study. (Washington, D.C.: Smithsonian Institution Press)

Systemy hierarchiczne

Według starszej klasyfikacji rośliny nasienne to gromada roślin obejmująca dwie podgromady: okrytonasienne (Angiospermae) i nagonasienne (Gymnospermae). W podziale Jamesa Reveala (2008) takson nie wyróżniany, zaś nagonasienne (Cycadopsida Brongn., Enum. Pl. Mus. Paris: xxxii, 136. 12 Aug 1843) i okrytonasienne (Magnoliopsida Brongn., Enum. Pl. Mus. Paris: xxvi, 95. 12 Aug 1843) w randze klas włączane są do gromady roślin naczyniowych.

Podział systematyczny roślin nasiennych:

  • Gromada: paprocie nasienne (Pteridospermatophyta) (rośliny kopalne)
  • Gromada: pranagozalążkowe (Progymnospermophyta) (rośliny kopalne)
  • Gromada: nagonasienne (Pinophyta, Coniferophyta)
  • Gromada: okrytonasienne (Magnoliophyta, Angiospermophyta)

Istnieje także alternatywna klasyfikacja zakładająca istnienie w obrębie roślin nasiennych 5 gromad: Cycadophyta, Ginkgophyta, Gnetophyta, Pinophyta i Magnoliophyta.

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu