Rezerwat przyrody Stary Zagaj [historia i autorzy]

Rezerwat przyrody Stary Zagaj – rezerwat leśny na terenie gminy Lipno w województwie kujawsko-pomorskim. Drzewostan tworzą tu przeważnie dąbrowy świetliste. Kompleks tych lasów w stosunku do innych, występujących na obszarze Wysoczyzny Dobrzyńskiej, jest bardzo duży. Pod ochroną znalazło się wiele roślin przeważnie runa leśnego.

Flora

  • miodunka wąskolistna
  • wilczomlecz słodki
  • bluszcz pospolity
  • lilia złotogłów

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu