Rezerwat przyrody Majdan (Ukraina) [historia i autorzy]

Rezerwat uroczysko "Majdan" - (ukr.: Заповідне урочище "Майдан" - Zapowidnie urocziszcze "Majdan") - obszar chroniony na Ukrainie, w rejonie żółkiewskim, założony w 1984 r. na powierzchni 17 ha w celu ochrony cennych przyrodniczo i krajobrazowo lasów bukowych Roztocza Wschodniego.

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu