Rezerwat przyrody Kukle [historia i autorzy]

Rezerwat przyrody Kukle - rezerwat przyrody położony na terenie gminy Sejny w województwie podlaskim.

Rezerwat obejmuje obszar lasu oraz fragment rzeki Marychy, położone w leśnictwie Budwieć nadleśnictwa Pomorze.

Celem ochrony jest zachowanie naturalnych starodrzewów świerkowo-sosnowych, siedlisk bagiennych i zbiorowisk nieleśnych w dolinie rzeki Marycha, a także dystroficznych jezior z okolicznymi borami bagiennymi. Rezerwat zawiera przekrój składu gatunkowego i struktury głównych typów zbiorowisk leśnych i nieleśnych Puszczy Augustowskiej.

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu