Rezerwat przyrody Jezioro Karaś [historia i autorzy]

Faunistyczny Rezerwat przyrody Jezioro Karaś – położony jest w województwie warmińsko-mazurskim, 6 km od Iławy na Pojezierzu Iławskim.

Położony na terenie Leśnictwa Rydzewo, Nadleśnictwa Iława. Pod względem administracyjnym znajduje się w gminach Biskupiec i Iława, w powiatach nowomiejskim i iławskim. Utworzono go w celach naukowych i dydaktycznych dla zachowania zarastającego jeziora wraz z bagnami. Jest miejscem lęgowym licznego ptactwa wodnego i błotnego.

Akt powołujący rezerwat ukazał się w MP nr 42, poz. 243 z 30.05.1958 r./ zm. MP nr 17 poz.119 z 1989 r.

Spis treści

Charakterystyka

Jezioro Karaś jest typowym obiektem do badań dynamiki biocenozy jeziornej, a szczególnie jej przechodzenie w biocenozę torfowiskową. Najwięcej jest tu roślinności przybrzeżnej typu szuwarowego, zbiorowiska turzycowe oraz lasy olchowe. Jezioro jest dość płytkie, a dno jeziora porasta ramienica.

Rośliny chronione

 • rosiczka długolistna
 • rosiczka okrągłolistna
 • wawrzynek wilczełyko
 • kruszczyk błotny
 • podkolan biały

W skład rezerwatu wchodzą

 • Wody: 47%
 • Lasy: 29%
 • Bagna: 24%

Świat zwierzęcy

Na terenie rezerwatu zarejestrowano występowanie kilkuset gatunków ptaków, w tym:

 • podróżniczek
 • samotnik
 • kszyk
 • droździk
 • strumieniówka
 • świerszczak zwyczajny
 • brzęczka
 • łozówka
 • rokitniczka
 • potrzos
 • dziwonia
 • wąsatka
 • hełmiatka
 • świstun
 • bielik
 • bocian czarny
 • czapla biała
 • gęś gęgawa
 • kaczka
 • łabędź
 • łyska
 • rybołów
 • wydrzyk
 • żuraw

Jezioro

Jezioro znajduje się ok. 5 km na południowy zachód od Iławy jest płytkim, eutroficznym, zarastającym jeziorem. Lustro wody zajmuję 423,3 ha i jest podzielone na dwie części połączone płytkim przesmykiem, a wymiana między nimi jest utrudniona. Oby dwie części otoczone są przez szuwary, zarośla i lasy bagienne. Jezioro silnie zarasta i charakteryzuje się silnymi procesami torfotwórczymi. W obrębie zlewni bezpośredniej znajduje się część zabudowań wsi Karaś i Skarszewo.

Jezioro jest zasilane przez niewielkie, liczne, okresowe cieki. Z południowego brzegu wypływa rzeczka Gać, odprowadzająca wody do jeziora Trupel.

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu