Rejon biełojarski [historia i autorzy]

Rejon biełojarski (ros. Белоярский район) – rejon wchodzący w skład położonego w zachodniej Syberii, na Nizinie Zachodniosyberyjskiej w azjatyckiej części Rosji Chanty-Mansyjskiego Okręgu Autonomicznego_-_Jugry.

Rejon biełojarski leży w północnej części Okręgu.

Spis treści

Ludność

Rejon liczy mieszkańców 9592 (2005 r.): w 100% jest to ludność wiejska, gdyż poza stolicą, będącą miastem wydzielonym z obszaru rejonu na terenie tym nie ma innych ośrodków miejskich.

Ludność stanowią głównie Rosjanie i przedstawiciele innych europejskich narodów, osiedlających się w zachodniej Syberii m.in. Ukraińcy, Białorusini, Tatarzy i Baszkirzy. Na terenie Rejonu żyje pewna liczba rdzennych mieszkańców Chanty-Mansyjskiego OA - ugrofińskich Chantów i Mansów.

Ośrodek administracyjny

Ośrodkiem administracyjnym jest miasto Biełojarskij (19.516 mieszkańców - 2005 r.). Administracyjnie nie wchodzi ono jednak w skład rejonu i jak wszystkie duże miasta Chanty-Mansyjskiego Okręgu Autonomicznego - Jugry ma status miasta wydzielonego Okręgu.

Powierzchnia

Rejon biełojarski ma powierzchnię 41,65 tys. km². Większość terenu Rejonu pokrywa tajga. Duże obszary stanowią bagna. Występują liczne rzeki i bardzo liczne jeziora, z których kilka tysięcy ma powierzchnię przekraczającą 1 ha.

Klimat

Klimat umiarkowany chłodny, wybitnie kontynentalny. Cechuje go m.in. duża różnica temperatur między latem a zimą.

Zima długa, z silnymi wiatrami i zamieciami. Średnia wieloletnia temperatura stycznia wynosi -22,3 °C, zaś najniższa zanotowana temperatura to -53 °C. Lato dość ciepłe, choć krótkie. Średnia temperatura lipca to + 15 °C, zaś najwyższa zaobserwowana to +33 °C.

Na terenie Rejonu śnieg zalega długo, średnio 208 dni. Okres bezprzymrozkowy to zwykle 85 dni.

Bogactwa naturalne

Na terenie rejonu występują złoża ropy naftowej i gazu ziemnego.

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu