Reforma walutowa [historia i autorzy]

Reforma walutowa – całkowita lub częściowa zmiana ustroju pieniężnego państwa. Może ona nastąpić z powodów politycznych lub ekonomicznych, w celu przywrócenia lub utrzymania równowagi rynkowej.

Polega ona na wycofaniu przez bank centralny znajdujących się dotychczas w obiegu znaków pieniężnych oraz wprowadzeniu nowych znaków pieniężnych. Może ona być przeprowadzona np. poprzez:

  • denominację – proporcjonalną zmianę nominału waluty, np. 10000 „starych” złotych na 1 „nowy” złoty,
  • gorszą relację wymienną dotychczasowej waluty na nową w stosunku do przeliczenia cen ze starej na nową,
  • niedopuszczenie do wymiany starych znaków pieniężnych na nowe.

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu