Rasa a inteligencja [historia i autorzy]

Rasa a inteligencja – zagadnienie hipotetycznej zależności różnic intelektualnych ludzi należących do różnych ras.

Teorie o hipotetycznej zależności pomiędzy rasą człowieka a inteligencją były przedmiotem spekulacji i debaty od XVI wieku. Współczesna debata skupia się na naturze, źródłach i ważności (lub braku ważności) etnicznych różnic w wynikach testów inteligencji i innych testach umiejętności intelektualnych, a także czy "rasa" to pojęcie mające znaczenie w biologii, poza jego korelacją z członkostwem w poszczególnych grupach etnicznych. Tak więc jedną z podstaw do zrozumienia debaty jest pytanie o relatywne znaczenie wpływu wrodzonej natury, fizycznego środowiska życia oraz wychowania na grupowe różnice w zdolnościach rozwiązywania kulturalnie- i fizyczne uwarunkowanych testów. Stawia się również pytanie o użyteczność takich badań i wszelkich hipotez lub generalizacji z nimi związanych.

Różnice w IQ między rasami zamieszkującymi na terenie Stanów Zjednoczonych

Od czasu badań rekrutów w czasie I wojny światowej badania stale pokazują, że rasa biała osiąga wyniki średnio o 20 punktów wyższe niż "rasa czarna". Różnica ta utrzymuje się pomimo obserwowanego stopniowego wzrostu inteligencji i konieczności ponownego skalowania testów. Jednocześnie nowsze badania pokazują, że przedstawiciele rasy żółtej średnio mają przewagę 8 punktów nad rasą białą.

Powyższe wyniki nie rozróżniają, co jest spowodowane przez geny, a co przez odmienną kulturę. W opublikowanej przez Arthura R. Jensena i J. Philippe'a Rushtona pracy autorzy odkryli, że międzyrasowe różnice w inteligencji są widoczne w wieku trzech lat, a także wśród dzieci, które zostały adoptowane w okresie niemowlęcym. Tym samym wykluczyli oni silny wpływ środowiska na kwestię inteligencji. Inteligencja jest skorelowana z rozmiarem mózgu, który z kolei jest w dużym stopniu dziedziczny. Badanie ujawnia dwa allele genu ASPM wpływające na rozmiar i pracę mózgu. Mają one około 5800 lat i po raz pierwszy pojawiły się na Bliskim Wschodzie.

James Watson

James Watson, który wraz z F.H.C. Crickiem i Rosalind Franklin odkrył strukturę DNA, oznajmił, że czarni są mniej inteligentni od białych. 14 października 2007 The Sunday Times opublikował wywiad z Watsonem, w którym wyraził on wątpliwości co do rozwoju Afryki, stwierdzając, że polityka społeczna w tej kwestii opiera się na przekonaniu, iż przedstawiciele rasy czarnej dorównują inteligencją przedstawicielom rasy białej. Tymczasem badania pokazują, że jest inaczej. Siedemdziesięciodziewięcioletni Watson przeprosił za swoje wypowiedzi mówiąc, że nie może sobie wyobrazić, jak mógł coś takiego powiedzieć.

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu