Radosław Koszewski [historia i autorzy]

Radosław Piotr Koszewski (ur. 1972) – polski ekonomista, prof. Uniwersytetu Gdańskiego.

Życiorys

W latach 1991-1997 studiował handel zagraniczny na Uniwersytecie Gdańskim. W latach 1993–1994 odbył również studia na Wirtschaftsuniversität w Wiedniu. Po obronie pracy magisterskiej w 1997 r. został asystentem w Zakładzie Transportu Międzynarodowego i Spedycji Wydziału Ekonomicznego UG. W tym samym czasie w latach 1997–1998 był asystentem w Chair of Marketing na Central Connecticut State University, USA.

W roku 2002 uzyskał stopień naukowy doktora, a w dniu 14 listopada 2012 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego. Obecnie pracuje jako profesor na Wydziale Ekonomicznym w Zakładzie Transportu Międzynarodowego i Spedycji Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego.

Od 2006 prof. Koszewski jest dyrektorem Executive Education Center IESE Business School w Polsce.

Nagrody i wyróżnienia

  • 2008 - Nagroda Zespołowa II Stopnia Rektora Akademii Ekonomicznej w Poznaniu za książkę "Handel zagraniczny - poradnik dla praktyków"
  • 2003 - Nagroda Rektora Uniwersytetu Gdańskiego za pracę doktorską
  • 1996 - Nagroda Rektora Uniwersytetu Gdańskiego za wyniki w nauce

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu