Rachunek pomocniczy [historia i autorzy]

Rachunek pomocniczy - obok rachunku bieżącego i rachunku lokat terminowych jeden z podstawowych rachunków bankowych, jakie polskie prawo przewiduje w celu przechowywania środków pieniężnych i przeprowadzania rozliczeń związanych z działalnością gospodarczą.

Rachunek pomocniczy służy przeprowadzaniu rozliczeń w innych bankach niż bank prowadzący rachunek bieżący. Operacje te ograniczają się zazwyczaj do ściśle określonych celów, jak np.:

  • wypłata wynagrodzeń w placówkach terenowych,
  • wypłata w skupie produktów rolnych,
  • wypłata zaliczek na wydatki administracyjno-gospodarcze.

Otwarcie rachunku pomocniczego nie wymaga zgody banku prowadzącego rachunek bieżący (chyba że umowa o otwarciu rachunku bieżącego wyraźnie formułuje taki obowiązek).

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu