Różnica wektorów [historia i autorzy]

Różnica wektorów – jeżeli przyjmiemy wektory za uporządkowane pary punktów to dla przestrzeni 2-wymiarowej różnicę wektora i

można przedstawić jako:

Odejmowanie można sprowadzić do dodawania wektora a i wektora przeciwnego do b i w efekcie możemy korzystać z sumy wektorów

gdzie współrzędne nowego wektora c, będą różnicą współrzędnych wektorów a i b.

W sposób graficzny zagadnienie to można rozwiązać na dwa sposoby:

a) metoda trójkąta

b) metoda równoległoboku (można stworzyć równoległobok jak dla sumy wektorów a i -b lub oprzeć go o wektory a i b, jednak wtedy rozwiązaniem jest druga przekątna równoległoboku, należy jednak zwrócić uwagę na jego zwrot)

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu