Pułki lotnicze Wojska Polskiego [historia i autorzy]

Pułki lotnicze Wojska Polskiego

Spis treści

Pułki lotnicze Wojska Polskiego w latach 1921-1939

Pułki lotnicze Wojska Polskiego w latach 1943-1989

 • 1 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego OPK „Warszawa” (1943-2000)
 • 1 Mieszany Szkolno-Treningowy Pułk Lotniczy (1945-1946)
 • 2 Pułk Nocnych Bombowców "Kraków" (1944-1945)
 • 2 Szturmowy Pułk Lotniczy "Kraków" (1945-1946)
 • 2 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego "Kraków" (1967-1993)
 • 2 Mieszany Pułk Lotniczy (1945-1947)
 • 2 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego (1946-1951) → 2 plm OPL
 • 2 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego OPL im. Ludowych Partyzantów Ziemi Krakowskiej (1946-1962) → 2 plm OPK
 • 2 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego OPK im. Ludowych Partyzantów Ziemi Krakowskiej (1962-1967) → 10 plm OPK
 • 3 Pułk Lotnictwa Bombowego (1944-1946) → 7 pbn
 • 3 Pułk Lotnictwa Szturmowego (1944-1946)
 • 3 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego (1946-1950) → 3 plm OPL
 • 3 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego OPL (1950-1952) → 3 plm
 • 3 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego (1952-1957) → 3 plm OPL
 • 3 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego OPL (1957-1952) → 3 plm OPK
 • 3 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego OPK (1962-1967) → 11 plm OPK
 • 3 Pomorski Pułk Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego (1967-1988)
 • 3 Pomorski Lotniczy Pułk Szkolno-Bojowy (1988-1992)
 • 4 Pułk Lotnictwa Bombowego (1944-1946)
 • 4 Szturmowy Pułk Lotniczy (1946-1950)
 • 4 Pułk Lotnictwa Szturmowego "Kraków" (1950-1957)
 • 4 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego "Kraków" (1957-1967)
 • 5 Pułk Lotnictwa Bombowego (1944-1946)
 • 5 Pułk Lotnictwa Szturmowego (1946-1960)
 • 5 Pomorski Pułk Lotnictwa Myśliwsko-Szturmowego (1960-1967)
 • 6 Pułk Lotnictwa Szturmowego (1944-1945)
 • 6 Szturmowy Pułk Lotniczy (1945-1950)
 • 6 Pułk Lotnictwa Szturmowego (1950-1957)
 • 6 Pułk Lotnictwa Myśliwsko-Szturmowego (1957-1982)
 • 6 Pułk Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego (1982- 1998)
 • 7 Samodzielny Bombardująco-Nurkowy Pułk Lotniczy (1946-1950)
 • 7 Pułk Lotnictwa Bombowego (1950-1958)
 • 7 Brygada Lotnictwa Bombowego (1958-1968)
 • 7 Brygada Lotnictwa Rozpoznawczo Bombowego (1968-1973)
 • 7 Brygada Lotnictwa Rozpoznania Operacyjnego (1973-1974)
 • 7 Brygada Lotnictwa Bombowo-Rozpoznawczego (1974-1982)
 • 7 Pułk Lotnictwa Bombowo-Rozpoznawczego (1982-2000)
 • 7 Pułk Lotnictwa Szturmowego (1944-1946)
 • 7 Pułk Lotnictwa Myśliwsko-Szturmowego Marynarki Wojennej (1967-1983)
 • 7 Pułk Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego Marynarki Wojennej (1983-1988)
 • 7 Pułk Lotnictwa Specjalnego Marynarki Wojennej (1988-1995)
 • 8 Pułk Lotnictwa Szturmowego (1944-1946)
 • 8 Pułk Lotnictwa Myśliwsko-Szturmowego (1967-1982) → 8 plmb
 • 8 Pułk Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego (1982-1999) → 8 elt
 • 9 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego (1944-1946)
 • 9 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego(1967-1989) (przemianowany 11 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego OPL)
 • 9 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego (1989-2000) (przemianowany 26 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego)
 • 10 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego (1944-1946) → 2 plm
 • 10 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego OPK im. Ludowych Partyzantów Ziemi Krakowskiej (1967-1990)
 • 10 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego (1990-2000) → 10 elt i 32 BLot
 • 11 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego (1944-1946)→ 3 plm
 • 11 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego OPL (1950-1967)→ 9 plm (1967-1989)
 • 11 Brandenburski Pułk Lotnictwa Myśliwskiego OPK im. Osadników Ziemi Dolnośląskiej (1967-1991) → 11 plm
 • 12 Samodzielny Pułk Lotnictwa Sanitarnego (1944-1945)
 • 13 Samodzielny Pułk Lotnictwa Transportowego (1944-1945)
 • 13 Pułk Lotnictwa Transportowego (1967-2000)
 • 13 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego OPL (1951-1962) → 13 plm OPK
 • 13 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego OPK (1962-1971)
 • 13 Pułk Lotnictwa Transportowego im. ppłk. pil. Stanisława Skarżyńskiego (1967-2000)
 • 14 Samodzielny Pułk Lotnictwa Rozpoznania i Korygowania Ogniem Artylerii (1945-1946)
 • 15 Zapasowy Pułk Lotniczy (1944-1945)
 • 15 Mieszany Szkolno-Treningowy Pułk Lotniczy (1945)
 • 16 Pułk Lotnictwa Specjalnego Marynarki Wojennej (1983-1988)
 • 17 Pułk Lotnictwa Łącznikowego (1944-1945)
 • 17 Mieszany Pułk Lotniczy (1945)
 • 18 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego
 • 18 Samodzielny Pułk Lotnictwa Transportowego
 • 19 Samodzielny Pułk Lotnictwa Transportowego
 • 20 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego (1952)
 • 21 Pułk Lotnictwa Zwiadowczego (1951-1954)
 • 21 Pułk Lotnictwa Rozpoznawczego (1955)
 • 21 Samodzielny Pułk Lotnictwa Rozpoznawczego (1955-1963)
 • 21 Pułk Lotnictwa Rozpoznania Taktycznego (1963-1968)
 • 21 Pułk Lotnictwa Rozpoznania Taktycznego i Artyleryjskiego (1968-1982)
 • 21 Pułk Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego (1982-1986)
 • 23 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego OPL (1952)
 • 24 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego (1952)
 • 25 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego OPL (1952-1962)
 • 25 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego OPK (1962-1967) → 49 Pułk Śmigłowców
 • 26 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego→ 9 plm (1989-2000)
 • 27 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego (1952)
 • 28 Słupski Pułk Lotnictwa Myśliwskiego
 • 29 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego
 • 30 Pułk Lotnictwa Marynarki Wojennej (1950-1957)
 • 30 Pułk Lotnictwa Szturmowego Marynarki Wojennej (1957-1960)
 • 30 Pułk Lotnictwa Myśliwsko-Szturmowego Marynarki Wojennej (1960-1967)
 • 31 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego → 31 Pułk Szkolno-Bojowy Oficerskiej Szkoły Lotniczej
 • 32 Pułk Lotnictwa Rozpoznania Taktycznego
 • 33 Pułk Lotnictwa Bombowego
 • 34 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego Marynarki Wojennej (1952-1962)
 • 34 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego OPK im. Obrońców Kępy Oksywskiej (1962-1991)
 • 35 Pułk Lotnictwa Bombowego
 • 36 Specjalny Pułk Lotnictwa Transportowego (1945-2011)
 • 37 Pułk Śmigłowców Transportowych
 • 38 Zapasowy Pułk Lotnictwa (w latach 50. na czas "W")
 • 38 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego (1956-1957)
 • 38 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego OPL OK (1957-1958)
 • 38 Lotniczy Pułk Szkolny (1974-1979)
 • 38 Lotniczy Pułk Szkolno-Bojowy (1980-1988)
 • 39 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego OPL (1951-1962)
 • 39 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego OPK (1962-1987)
 • 40 Pułk Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego
 • 41 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego
 • 42 Pułk Szkolno-Treningowy Lotnictwa Mieszanego
 • 43 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego (1952)
 • 44 Lotniczy Pułk Łączności (w latach 50. na czas "W")
 • 44 Pułk Lotnictwa Łącznikowego
 • 45 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego OPL (1957-1962) → 45 plm OPK
 • 45 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego OPK (1962-1969) → 45 plmsz
 • 45 Pułk Lotnictwa Myśliwsko-Szturmowego (1969-1982) → 45 plmb
 • 45 Pułk Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego (1982-1988) → 45 lpszb
 • 45 Lotniczy Pułk Szkolno-Bojowy (1988-1992)
 • 46 Pułk Lotnictwa Szturmowego (1952)
 • 47 Pułk Lotnictwa Łącznikowo-Sanitarnego (1963-1974)
 • 47 Szkolny Pułk Śmigłowców (1974-2000)
 • 48 Pułk Lotnictwa Szturmowego (1952-60) → 48 plmsz
 • 48 Pułk Lotnictwa Myśliwsko-Szturmowego (1960-1963)
 • 49 Pułk Śmigłowców (1967-1971)
 • 49 Pułk Lotnictwa Wojsk Lądowych (1971-1981)
 • 49 Pułk Śmigłowców Bojowych (1981-2011) → 49 Baza Lotnicza
 • 50 Pułk Lotnictwa Szturmowego (1952)
 • 51 Pułk Lotnictwa Szturmowego (1952-1969)
 • 52 Pułk Szkolny Oficerskiej Szkoły Lotniczej (1959-1962)
 • 53 Pułk Lotnictwa Szturmowego (1952-1960) → 53 plmsz
 • 53 Pułk Lotnictwa Myśliwsko-Szturmowego (1960-1967) → 8 plmsz
 • 55 Pułk Lotnictwa Transportowego (1963-1967) → 13 plt
 • 56 Pułk Śmigłowców (1963-1973)
 • 56 Pułk Lotniczy Wojsk Lądowych (1973-1982)
 • 56 Pułk Śmigłowców Bojowych (od 1982)
 • 57 Pułk Lotnictwa Szturmowego (1952)
 • 58 Pułk Szkolno-Bojowy Oficerskiej Szkoły Lotniczej (1958-1987) → 58 lpsz
 • 58 Lotniczy Pułk Szkolny (1987-2000)
 • 60 Lotniczy Pułk Szkolny
 • 61 Lotniczy Pułk Szkolno-Bojowy (1958-2000)
 • 62 Pułk Szkolno-Treningowy Lotnictwa Myśliwskiego (1954-1956) → 62 spszt lm
 • 62 Samodzielny Pułk Szkolno-Treningowy Lotnictwa Myśliwskiego (1956-1957) → 62 plm OPL OK
 • 62 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego OPL OK im. Powstańców Wielkopolskich (1957-1963) → 62 plm OPK
 • 62 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego OPK im. Powstańców Wielkopolskich (1963-1990) → 62 plm
 • 62 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego (1991-1995) → 3 plm „Poznań”
 • 63 Pułk Szkolno-Bojowy Oficerskiej Szkoły Lotniczej (1958)
 • 64 Pułk Szkolny Oficerskiej Szkoły Lotniczej im. J. Krasickiego (1958-1963)
 • 66 Lotniczy Pułk Szkolny (1960-1989)

Pułki lotnicze Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej w latach 1990-2000

 • 1 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego „Warszawa” im. gen. bryg. pil. Stefana Pawlikowskiego w Mińsku Mazowieckim (1943-2000) → 1 elt
 • 2 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego "Kraków" w Goleniowie (1967-1993)
 • 3 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego „Poznań” w Poznaniu (1995-2000) → 3 elt
 • 6 Pułk Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego w Pile (1982-1998)
 • 7 Pułk Lotnictwa Bombowego-Rozpoznawczego w Powidzu (1946-1999) → 6 elt i 7 elt
 • 7 Pułk Lotnictwa Specjalnego Marynarki Wojennej w Cewicach (1988-1995) → 3 Dywizjon Lotniczy
 • 8 Pułk Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego w Mirosławcu → 8 elt
 • 9 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego w Zegrzu Pomorskim (1989-2000) → 9 elt
 • 10 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego w Łasku → 10 elt
 • 11 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego im. płk. Bolesława Orlińskiego we Wrocławiu (1967-1999)
 • 32 Pułk Lotnictwa Rozpoznania Taktycznego w Sochaczewie (1963-1998)
 • 34 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego Marynarki Wojennej w Gdyni (1952-1994) → 1 Pucki Dywizjon Lotniczy
 • 40 Pułk Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego w Świdwinie → 39 elt i 40 elt
 • 41 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego w Malborku (1952-2000) → 41 elt
 • 45 Lotniczy Pułk Szkolno-Bojowy w Babimoście (1957-1992)
 • 58 Lotniczy Pułk Szkolny (1958-2000) → 1 Ośrodek Szkolenia Lotniczego
 • 61 Lotniczy Pułk Szkolno-Bojowy w Białej Podlaskiej (1958-2000) → 3 Ośrodek Szkolenia Lotniczego
 • 62 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego w Poznaniu (1991-1995) → 3 plm „Poznań”
 • 66 Lotniczy Pułk Szkolny (1958-2000) → 2 Ośrodek Szkolenia Lotniczego

Pułki lotnicze Armii Czerwonej

Pułki lotnicze Armii Czerwonej włączone w skład Lotnictwa Wojska Polskiego i przemianowane, jako polskie, oraz oddziały sowieckiego lotnictwa będące bazą dla formowania w latach 1944-1945 pułków lotniczych Ludowego Wojska Polskiego.

 • 11 Zapasowy Pułk Lotniczy → 5 Pułk Lotnictwa Bombowego
 • 16 Szkolno-Treningowy Pułk Lotniczy → 15 Zapasowy Pułk Lotniczy
 • 46 Zapasowy Pułk Lotniczy → 18 i 19 Samodzielne Pułki Lotnictwa Transportowego
 • 93 Samodzielny Pułk Rozpoznania Lotniczego i Korygowania Ognia Artylerii → 14 Samodzielny Pułk Lotnictwa Rozpoznania i Korygowania Ogniem Artylerii
 • 141 Pułk Lotnictwa Sanitarnego → 12 Samodzielny Pułk Lotnictwa Sanitarnego
 • 233 Pułk Lotnictwa Łączności → 17 Pułk Lotnictwa Łącznikowego
 • 246 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego → 10 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego
 • 248 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego → 9 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego
 • 382 Pułk Lotnictwa Szturmowego → 7 Pułk Lotnictwa Szturmowego
 • 384 Zapasowy Pułk Lotniczy → 8 Pułk Lotnictwa Szturmowego
 • 458 Pułk Lotnictwa Bombowego → 4 Pułk Lotnictwa Bombowego
 • 611 Pułk Lotnictwa Szturmowego → 3 Pułk Lotnictwa Szturmowego
 • 658 Siedlecki Pułk Lotnictwa Szturmowego → 6 Pułk Lotnictwa Szturmowego
 • 713 Pułk Lotnictwa Transportowego → 13 Samodzielny Pułk Lotnictwa Transportowego
 • 719 Pułk Nocnych Bombowców → 3 Pułk Lotnictwa Bombowego
 • 832 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego → 11 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego
<gallery> Plik:1Pulk.Lotnictwa.Mysliwskiego.Warszawa.jpg|<small><center>1 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego „Warszawa” Plik:3Pulk.Lotnictwa.Mysliwskiego.Poznan.jpg|<small><center>3 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego "Poznań" Plik:6Pulk.Lotnictwa.Mysliwsko-Bombowego.jpg|<small><center>6 Pułk Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego Plik:7Pulk.Lotnictwa.Bombowo-Rozpoznawczego.svg|<small><center>7 Pułk Lotnictwa Bombowo-Rozpoznawczego Plik:7Pulk.Lotnictwa.Specjalnego.Marynarki.Wojennej.JPG|<small><center>7 Pułk Lotnictwa Specjalnego Marynarki Wojennej Plik:8Pulk.Lotnictwa.Mysliwsko-Bombowego.jpg|<small><center>8 Pułk Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego Plik:10Pulk.Lotnictwa.Mysliwskiego.jpg|<small><center>10 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego Plik:11Pulk.Lotnictwa.Mysliwskiego.jpg|<small><center>11 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego Plik:13Pulk.Lotnictwa.Transportowego.jpg|<small><center>13 Pułk Lotnictwa Transportowego Plik:28Slupski.Pulk.Lotnictwa.Mysliwskiego.jpg|<small><center>28 Słupski Pułk Lotnictwa Myśliwskiego Plik:32Pulk.Lotnictwa.Rozpoznania.Taktycznego.jpg|<small><center>32 Pułk Lotnictwa Rozpoznania Taktycznego Plik:Godlo 34 pulku lotnictwa mysliwskiego.PNG|<small><center>34 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego Plik:36Specjalny.Pulk.Lotnictwa.Transportowego.jpg|<small><center>36 Specjalny Pułk Lotnictwa Transportowego Plik:40Pulk.Lotnictwa.Mysliwsko-Bombowego.jpg|<small><center>40 Pułk Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego Plik:41Pulk.Lotnictwa.Mysliwskiego.jpg|<small><center>41 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego Plik:47Szkolny.Pulk.Smigłowcow.jpg|<small><center>47 Szkolny Pułk Śmigłowców Plik:58Pulk.Szkolny.svg|<small><center>58 Lotniczy Pułk Szkolny Plik:60Lotniczy.Pulk.Szkolny.jpg|<small><center>60 Lotniczy Pułk Szkolny Plik:61Lotniczy.Pulk.Szkolny.jpg|<small><center>61 Lotniczy Pułk Szkolno-Bojowy </gallery>

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu