Przysięga małżeńska [historia i autorzy]

Przysięga małżeńska – przysięga składana podczas ślubu przez strony zawierające małżeństwo.

W Polsce, podczas składania przez zaręczoną parę przysięgi małżeńskiej w urzędzie stanu cywilnego (USC), obowiązuje poniższa formuła: Następstwem złożenia przysięgi małżeńskiej w USC jest uznanie narzeczonych za małżeństwo w rozumieniu prawa.

Natomiast w Kościele łacińskim przysięga małżeńska brzmi następująco: Przy wymianie obrączek pan młody mówi: Panna młoda wypowiada powyższą przysięgę w odniesieniu do męża.

Następstwem złożenia przysięgi małżeńskiej z zachowaniem formy kanonicznej jest uznanie narzeczonych za małżeństwo sakramentalne.

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu