Przemysł spirytusowy [historia i autorzy]

Przemysł spirytusowy i drożdżowy – zajmuje się produkcją wyrobów spirytusowych.

Obejmuje on:

  • gorzelnie przemysłowe,
  • zakłady rektyfikacji i odwadniania spirytusu,
  • wytwórnie wódek, drożdży piekarskich i paszowych oraz kwasu mlekowego.

Przemysł spirytusowy w Polsce

Produkcją spirytusu w Polsce zajmuje się około 900 gorzelni rolniczych, 6 przemysłowych – przerabiających melasę. Większość wyrobów (75% spirytusu) produkowane jest w gorzelniach rolniczych, zlokalizowanych w rejonach o dużej produkcji ziemniaków. Zdolność produkcyjna gorzelni wynosi około 400 mln l spirytusu rocznie. Natomiast zapotrzebowanie na spirytus dla przemysłu i dla celów konsumpcyjnych nie przekracza 250 mln l.

Istnieją przesłanki przemawiające za rozpowszechnieniem dodatku spirytusu do benzyny silnikowej (Polska Norma dopuszcza dodatek spirytusu odwodnionego do paliwa w ilości do 5% objętości). Alkohol może być ponadto wykorzystywany zamiast freonu w systemach klimatyzacyjnych.

Prawie 90% produkcji tego przemysłu jest konsumowana w kraju.

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu