Przegląd Bibliograficzny Czasopiśmiennictwa Ekonomicznego [historia i autorzy]

Przegląd Bibliograficzny Czasopiśmiennictwa Ekonomicznego – kwartalnik redagowany przez pracowników Biblioteki Głównej SGH w Warszawie. Zawiera opisy bibliograficzne artykułów z ok. 150 czasopism polskich i zagranicznych z dziedziny ekonomii.

Kwartalnik jest wydawany od 2002 roku jako kontynuacja dwumiesięcznika pod nieco inną nazwą: „Przegląd Bibliograficzny Piśmiennictwa Ekonomicznego” (ISSN 0032-8138), który oprócz opisów zawartości czasopism zawierał także opisy bibliograficzne nowych ksiażek z zakresu nauk społecznych i ekonomicznych, a jego wydawcą było najpierw Wydawnictwo Gospodarka Planowa, a od 1949 roku Polgos.

Czasopismo powstało w 1947 roku i na przestrzeni lat kilkakrotnie zmieniało tytuł:

  • Przegląd Bibliograficzny Czasopism Gospodarczych i Społeczno-Gospodarczych Wychodzących na Terenie Rzeczypospolitej Polskiej (1947-1949)
  • Przegląd Bibliograficzny Wydawnictw Gospodarczych (1949-1953)
  • Przegląd Bibliograficzny Piśmiennictwa Ekonomicznego (1954-2002)

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu