Preparaty krwiopochodne [historia i autorzy]

W lecznictwie krew jest stosowana przede wszystkim w postaci preparatów krwiopochodnych.

Wybrane preparaty krwi:

 • krew pełna - jedna jednostka ma objętość ok. 500 ml i zawiera ok. 450 ml krwi i środek konserwujący
 • masa erytrocytarna (czyli koncentrat krwinek czerwonych - KKC) - jedna jednostka otrzymywana jest z ok. 1 litra krwi, przez usuniecie z niego 300 ml osocza
 • świeżo mrożone osocze - zawiera wszystkie czynniki krzepnięcia, objętość jednostki wynosi 200-250 ml
 • koncentrat krwinek płytkowych (KKP) - zawiesina trombocytów w objętości ok. 50 ml
 • osocze bogatopłytkowe

Niektóre inne preparaty krwiopochodne

 • Koncentrat krwinek czerwonych przemywanych
 • Deglicerolizowane krwinki czerwone
 • Ubogoleukocytarny preparat krwinek czerwonych
 • Koncentrat granulocytarny
 • Krioprecypitat
 • Koncentraty czynnika krzepnięcia VIII i IX
 • Albuminy
 • Immunoglobuliny

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu