Prawa kobiet [historia i autorzy]

Prawa kobiet lub prawa człowieka kobiet – uprawnienia i wolności należące do kobiet i dziewcząt w danych społeczeństwach.

W niektórych regionach prawa kobiet są zinstytucjonalizowane i wspierane przez prawo, miejscowe zwyczaje i zachowania, podczas gdy w innych są ignorowane i łamane.

Prawa kobiet różnią się od ogólnie rozumianej kwestii praw człowieka wskazaniem uwarunkowanego historią i tradycją słabszego egzekwowania praw kobiet i dziewcząt niż praw mężczyzn i chłopców.

Kwestie najczęściej wiązane z prawami kobiet zawierają m.in. prawo do: integralności i autonomii cielesnej, do czynnego i biernego prawa wyborczego, do sprawowania funkcji publicznych, do pracy, do sprawiedliwej i równej z mężczyznami płacy, do edukacji, do służby wojskowej, do zawierania umów, do wolności w dziedzinie rodzinnej, rodzicielskiej i religijnej.

Najważniejsze dokumenty międzynarodowe odnoszące się bezpośrednio do praw kobiet

  • Konwencja w sprawie równego wynagrodzenia (1951)
  • Konwencja o prawach politycznych kobiet (1952)
  • Konwencja o obywatelstwie kobiet zamężnych (1957)
  • Konwencja w sprawie dyskryminacji w zatrudnieniu i wykonywaniu zawodu (1958)
  • Konwencja w sprawie zgody na zawarcie małżeństwa, najniższego wieku małżeńskiego i rejestracji małżeństw (1962)
  • Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet (1979)
  • Deklaracja o eliminacji przemocy wobec kobiet (1993)

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu