Polski Przemysł Spirytusowy [historia i autorzy]

Polski Przemysł Spirytusowy

Polski Przemysł Spirytusowy (PPS) jest branżową organizacją, zrzeszającą producentów spirytusu i wyrobów spirytusowych. Głównym zadaniem PPS jest podejmowanie działań służących rozwojowi branży spirytusowej, m.in. poprzez współdziałanie z przedstawicielami władzy publicznej i organizacjami społecznymi.

Działalność PPS koncentruje się na dwóch obszarach: legislacji oraz społecznej odpowiedzialności biznesu.

Codzienną pracą PPS kieruje Zarząd, którego Prezesem jest Leszek Wiwała.

Historia

Początki PPS sięgają 1921 roku, kiedy to powołano Naczelną Organizację Przemysłu Spirytusowego w Polsce. W PRL, w ramach gospodarki centralnie sterowanej, nie było miejsca na samorządnie działającą organizację przemysłu spirytusowego. Dopiero po rozdzieleniu Państwowego Przedsiębiorstwa Przemysłu Spirytusowego przez Ministra Rolnictwa w latach 1991 - 1992 władze poszczególnych przedsiębiorstw państwowych zdecydowali o reaktywowaniu branżowej reprezentacji przemysłu spirytusowego. Nowa organizacja - Krajowa Rada Przetwórstwa Spirytusu (KRPS) - oficjalnie rozpoczęła swoją działalność w maju 1993 roku, w ramach Stowarzyszenia Naukowo Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego. W 2006 roku przekształcono Krajową Radę Przetwórstwa Spirytusu na Polski Przemysł Spirytusowy.

PPS jest jednym z członków założycieli działającej przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi Radzie Gospodarki Żywnościowej (RGŻ), a od 2004 roku członkiem Europejskiej Konfederacji Producentów Alkoholi (CEPS).

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu