Polska Fundacja Katyńska [historia i autorzy]

Polska Fundacja Katyńska (PFK) – polska fundacja upamiętniająca zbrodnię katyńską, zarejestrowana notarialnie 6 czerwca 1990 roku, w Sądzie Rejonowym 4 września 1992 roku, wpisana do rejestru stowarzyszeń 10 września 2003 roku. Siedziba Polskiej Fundacji Katyńskiej mieści się przy ul. Nowy Świat 28/20 w Warszawie.

Historia

Członkami założycielami, a także fundatorami Polskiej Fun­dacji Katyńskiej byli dr Bożena Łojek, prof. Mieczysław Nieduszyński, mec. Jan Olszewski, ks. Zdzisław Peszkowski, dr Marek Tarczyński, prof. Jacek Trznadel, inż. Jędrzej Tucholski i red. Wojciech Ziembiński. Statut Polskiej Funda­cji Katyńskiej opracował mec. Jan Olszewski. W 1991 i 1992 roku do Fundacji przyjęci zostali dr Jerzy Jackl, prokurator Stefan Śnieżko i Adam Macedoński. Fundacja nawiązała ścisłą współpracę z Niezależnym Komitetem Historycznym Badania Zbrodni Katyńskiej, utworzonym w 1989 roku; publikuje wraz z nim "Zeszyty Katyńskie".

W 2008 roku Fundacja ustanowiła nadawany przez siebie Medal Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.

Zarząd i Rada Fundacji

Członkowie Zarządu Fundacji:

  • Bożena Mamontowicz-Łojek – przewodnicząca (do 10 kwietnia 2010)
  • Jerzy Jackl – wiceprzewodniczący
  • Iwona Maria Dąbrowska – skarbnik

Funkcję sekretarza Rady Fundacji pełni Marek Tarczyński

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu