Podatek naliczony [historia i autorzy]

Podatek naliczony – w znaczeniu określonym w ustawie o podatku od towarów i usług (VAT) to suma:

 • kwot podatku VAT określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika przy nabyciu towarów i usług lub potwierdzających dokonanie przedpłaty, a także faktur od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu,
 • kwot podatku VAT wynikających z dokumentów właściwych dla importu towarów,
 • kwot podatku należnego:
  • od importu usług,
  • od tych dostaw towarów, dla których podatnikiem jest nabywca tych towarów,
  • z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
  • z tytułu importu towarów objętych procedurą uproszczoną określoną w ustawie.

Kwota podatku naliczonego u nabywcy produktów rolnych może zostać zwiększona o zryczałtowany zwrot podatku, o ile spełnione zostaną dodatkowe warunki określone ustawą.

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu