Piotr Styczeń [historia i autorzy]

Piotr Styczeń (ur. 6 maja 1956 w Gorzowie Wielkopolskim) – polski prawnik, urzędnik państwowy, od 2005 do 2013 podsekretarz stanu w resortach związanych z infrastrukturą.

Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Od 1992 pracował w spółdzielniach mieszkaniowych, zajmując m.in. stanowisko prezesa zarządu SM "Włókno" w Gorzowie Wielkopolskim.

Od 17 listopada 2005 do 6 maja 2006 był sekretarzem stanu w Ministerstwie Transportu i Budownictwa, od 8 maja 2006 do 5 lutego 2008 sekretarzem stanu w Ministerstwie Budownictwa. 5 lutego 2008 został powołany na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury. Z dniem 23 listopada 2011 objął tożsame stanowisko w nowo utworzonym Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Odszedł ze stanowiska dzień po utworzeniu 27 listopada 2013 Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu