Pilos [historia i autorzy]

Pilos – (gr. πῖλος), stożkowata czapka noszona przez mężczyzn w starożytnej Grecji w VI i V wieku p.n.e. Czasami występowała z daszkiem i bogatymi zdobieniami. Jej odmianą był pilidion (mały pilos) z filcu lub wełny noszony przez niewolników, żeglarzy i wolnych wyrobników.

Ateńczyk z wyższych warstw społecznych nie mógł wyjść z domu w takim nakryciu głowy, chyba, że chciał uchodzić za oryginała. Solon, chcąc bezpiecznie głosić swoje poglądy polityczne, udawał człowieka niezrównoważonego i pojawiał się na Agorze w pilidionie na głowie.

Po pilos na głowie rozpoznawano w sztuce Dioskurów, co w starożytności wywodzono ze skorupy jaja, z którego wyszli po narodzinach. Czapka ta pojawia się na głowach wotywnych figurynek w sanktuarium Kabirów w Tebach.

Pilos był nakryciem głowy lekkiej piechoty (peltastów), często w połączeniu z lekkim chitonem exomís. Niektórzy hoplici wkładali pilos pod ciężki hełm zwany "korynckim", lecz było to niewygodne i utrudniało obserwację otoczenia, więc z czasem (w V wieku p.n.e.) hełm przybrał kształt i przyjął nazwę pilosu. Takie miedziane lub mosiężne hełmy były w powszechnym użytku podczas zmagań wojny peloponeskiej.

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu