Paweł Tański [historia i autorzy]

Paweł Tański (ur. 22 lipca 1974 w Toruniu) – polski badacz kultury, antropolog kultury, historyk literatury, krytyk literacki, poeta, prozaik, redaktor pism literackich, animator kultury.

Absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (1998). Tutaj obronił doktorat w 2002 roku (Emigracyjna poezja Mariana Czuchnowskiego). Od roku 2002 adiunkt w Zakładzie Metodyki Nauczania Literatury i Języka Polskiego Instytutu Literatury Polskiej UMK (od roku 2008: Zakład Antropologii Literatury i Edukacji Polonistycznej Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu). Habilitowany w 2012 roku (UMK).

Zajmuje się głównie problematyką kultury XX wieku i współczesnej, uprawia "poetykę kultury" (w duchu refleksji Stephena Greenblatta). Jego zainteresowania naukowe dotyczą polskiej literatury XX wieku i współczesnej, ze szczególnym uwzględnieniem polskiej poezji wieku dwudziestego oraz po roku 2000. To właśnie liryka pozostaje głównym przedmiotem jego badań, także ta występująca w związkach z muzyką. Od roku 2009 pisze artykuły o tekstach utworów rockowych (w latach 2010–2014 opublikował dziesięć artykułów dotyczących tej problematyki). Prowadzi badania dotyczące czterech kręgów zagadnień: literatury dwudziestowiecznej i współczesnej, problematyki tekstu głosowo interpretowanego, związków sztuki słowa i muzyki oraz poetyki tekstów piosenek rockowych (będących w najlepszych realizacjach językowych specyficzną odmianą poezji oralnej – „poezji oralnej cywilizacji przemysłowej” – w rozumieniu Paula Zumthora).

Rozprawy, artykuły, szkice i recenzje publikował m.in. w roczniku naukowym „Archiwum Emigracji”, paryskiej „Kulturze”, „Pamiętniku Literackim”, wydawnictwie uniwersyteckim „Acta Universitatis Nicolai Copernici”, bydgoskich „Fabulariach", „Frazie”, półroczniku internetowym „Inter-. Literatura - Krytyka - Kultura", „Kresach”, „Kwartalniku Akademickim”, „Kwartalniku Artystycznym”, periodyku internetowym "MEAKULTURA. Muzyka. Edukacja. Artyści", „Piosence”, „Polonistyce", „Przeglądzie Artystyczno-Literackim”, „Przeglądzie Polskim”, „Przeglądzie Powszechnym”, „Toposie”, „Toruńskim Vademecum Kultury”, „Twórczości”, „Undergruncie”, na stronie Biura Literackiego, w trzydziestu księgach zbiorowych; natomiast wiersze i opowiadania w „Fabulariach", „Frazie”, „Gazecie Toruńskiej”, „Gazecie Olsztyńskiej”, „Instynkcie", półroczniku internetowym „Inter-. Literatura – Krytyka – Kultura”, „Kresach”, „Kwartalniku Akademickim”, „Kwartalniku Artystycznym”, „Menażerii", „Nowej Okolicy Poetów”, londyńskim „Pamiętniku Literackim”, „Poboczach”, „Przeglądzie Artystyczno-Literackim”, „Przeglądzie Powszechnym”, „Przesuwie”, „Stronach", „Studium”, „Tece” „Toposie”, „Twórczości”, „Undergruncie”, „Zeszytach Poetyckich", w ponad dziesięciu antologiach poetyckich. Kilkadziesiąt jego wierszy przetłumaczono na język angielski, chiński, czeski, rosyjski i serbski.

Jest również autorem przekładu (z łaciny na język polski) poematu Poema religiosum Nicolao Copernico adscriptum Septem Sidera. Poemat religijny Mikołajowi Kopernikowi przypisywany, redakcja naukowa I. Mikołajczyk, M. Mróz, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2010.

W latach 1998–2002 był sekretarzem Stowarzyszenia Artystyczno-Literackiego w Toruniu. Od 2007 roku należy do toruńskiego oddziału Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. Od stycznia 2011 roku do końca roku 2014 pełnił funkcję przewodniczącego toruńskiego oddziału Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza.

Laureat kilku konkursów poetyckich. Stypendysta Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dziedzinie literatury - w roku 2011. Były redaktor internetowego półrocznika „Inter-. Literatura - Krytyka - Kultura" (kierował działem prozy). Od listopada 2012 roku do października 2013 r. redaktor i sekretarz „Kwartalnika Artystycznego". Od lutego 2014 r. współpracownik internetowego czasopisma „MEAKULTURA. Muzyka. Edukacja. Artyści". W wolnych chwilach gra na gitarze. Wielbiciel The Beatles. Mieszka w Toruniu.

Spis treści

Publikacje

Historia literatury, krytyka literacka

 • W cieniu poematu. Emigracyjna poezja Mariana Czuchnowskiego, (recenzenci: Janusz Kryszak, Wojciech Ligęza), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2003.
 • Tradycja i talent. Szkice o poezji emigracyjnej, (recenzenci: Zbigniew Chojnowski, Marian Kisiel), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006.
 • Sandały Hermesa. Szkice o poezji, (recenzenci: Zbigniew Chojnowski, Leszek Szaruga), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008.
 • Ja, motyl i inne szkice krytyczne, (recenzenci: Izolda Kiec, Beata Tarnowska), Europejskie Centrum Edukacyjne, Toruń 2010.
 • Ślad. Świat poetycki Jerzego Hordyńskiego, (recenzenci: Izolda Kiec, Zbigniew Chojnowski), Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2012.

Prace redakcyjne

 • Marian Czuchnowski – kronikarz emigracyjnej codzienności, pod redakcją Janusza Kryszaka i Pawła Tańskiego. (Recenzent: Maria Jakitowicz. Indeks nazwisk: Marta Mroczkowska, Paweł Tański). Toruń 2002. Wydawnictwo: Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego, ss. 264.
 • Problematyka tekstu głosowo interpretowanego. Redakcja: Katarzyna Lange, Władysław Sawrycki, Paweł Tański. (Recenzenci: Antoni Smuszkiewicz, Zenon Uryga. Indeks nazwisk: Katarzyna Lange). Toruń 2004. Wydawnictwo Adam Marszałek, ss. 348.
 • Problematyka tekstu głosowo interpretowanego (II). Redakcja: Katarzyna Lange, Władysław Sawrycki, Paweł Tański. (Recenzenci: Antoni Smuszkiewicz, Zenon Uryga. Indeks nazwisk: Katarzyna Lange). Toruń 2006. Wydawnictwo Adam Marszałek, ss. 243.
 • Problematyka tekstu głosowo interpretowanego (III). Redakcja: Władysław Sawrycki, Paweł Tański, Damian Kaja, Elżbieta Kruszyńska. (Recenzenci: Antoni Smuszkiewicz, Zenon Uryga. Indeks nazwisk: Damian Kaja). Toruń 2010. Wydawnictwo Mado, ss. 294.
 • O Jacku Podsiadle – na jego urodziny, dział zredagowali: Tomasz Dalasiński i Paweł Tański, „Fabularie” 2014, nr 1 (3), s. 28–88 [ss. 60].
 • 2014. Antologia współczesnych polskich opowiadań, red. P. Nowakowski, P. Tański, posłowie: Paweł Tański, Wydawnictwo Forma, Szczecin 2014, ss. 276.
 • „ProLog” 2014, nr 1 (1), red. naczelna: Aleksandra Szwagrzyk, red. merytoryczny (opiekun naukowy): P. Tański, temat numeru: Ciało/rzecz.
 • „ProLog” 2014, nr 2 (2), red. naczelna: Aleksandra Szwagrzyk, red. merytoryczny (opiekun naukowy): P. Tański, temat numeru: Kiedy rozum śpi.
 • Poezja polska po roku 2000. Diagnozy – problemy – interpretacje, red. T. Dalasiński, A. Szwagrzyk, P. Tański, Toruń 2015.
 • Seksualność w najnowszej literaturze polskiej, red. T. Dalasiński, A. Szwagrzyk, P. Tański, Toruń 2015.

Poezja

 • Ukryty pod topolami (1997)
 • Zdania z wiśni (2000)
 • Baśnie, głosy, przedmioty (2001)
 • Ogrody toruńskie (2006)
 • mikrotony (2011)

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu