Partie polityczne Stanów Zjednoczonych [historia i autorzy]

Partie polityczne Stanów Zjednoczonych - w USA istnieje de facto system dwupartyjny, który utworzył monopol władzy. Pozostałe partie odgrywają rolę marginalną, są pozaparlamentarne i bez możliwości wejścia do parlamentu.

Ugrupowaniami, które zdominowały od dekad politykę są: Partia Republikańska i Partia Demokratyczna. Obie o typowym charakterze komitetowym. Pełnią zatem głównie rolę komitetów wyborczych.

Dominujące partie w polityce amerykańskiej

 • Partia Republikańska - konserwatywna, prawicowa
 • Partia Demokratyczna - centrolewicowa, głosząca idee amerykańskiego liberalizmu

Lista pomniejszych partii amerykańskich

 • Partia Niepodległości Alaski (Alaskan Independence Party) - ugrupowanie prawicowe, działające na terytorium Alaski, jego głównym celem jest utworzenie niezależnego państwa
 • Connecticut na rzecz Liebermana (Connecticut for Lieberman) - założona w 2006 roku przez mieszkańców stanu Connecticut popierających senatora Liebermana
 • Komunistyczna Partia Stanów Zjednoczonych (Communist Party of the United States of America) - marksistowsko-leninowska partia komunistyczna, osłabiona w ramach maccartyzmu
 • Partia Konstytucyjna (Constitution Party) - konserwatywno-liberalna, założona w 1992 jako Amerykańska Partia Podatników (ang. U.S. Taxpayers Party), w 1999 przyjęła obecną nazwę, przejawia poglądy izolacjonistyczne
 • Partia Libertariańska (National Libertarian Party) - jej ideologią pozostaje libertarianizm i leseferyzm
 • Partia Zielonych (Green Party)

Partie historyczne

 • Amerykańska Partia Niezależnych (American Independent Party) - utworzona na potrzeby wyborów prezydenckich w 1968 roku, była przeciwna rozszerzaniu praw obywatelskich dla ludności kolorowej, obecnie ściśle stowarzyszona z Partią Konstytucyjną
 • Amerykańska Partia Wigów (Whigs Party) - powstała jako sprzeciw wobec polityki prezydenta Andrew Jacksona, rozpadła się w roku 1854
 • Partia Wolnej Ziemi (Freesoilerzy) (Free Soil Party) - założona przez abolicjonistów w latach 1847-1848, zakończyła działalność w 1854
 • Partia Demokratyczno-Republikańska (Democratic-Republican Party)
 • Partia Federalistyczna (Federalist Party)
 • Know Nothing - inaczej Partia Amerykańska (American Party), American Republican Party, Native American Party,

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu