Partie polityczne Polski [historia i autorzy]

Polskie partie polityczne – lista działających na terenie Polski (oraz skupiających Polaków w okresie zaborów, a także działających na emigracji w okresie PRL) partii i innych ugrupowań politycznych. Zawiera listę wszystkich aktualnie zarejestrowanych partii politycznych oraz listy wybranych partii, koalicji i działających na zasadzie partii ugrupowań z przeszłości (a także aktualnie działających koalicji).

Spis treści

Aktualnie zarejestrowane partie

Poniższa lista pochodzi głównie z wykazu partii politycznych publikowanego przez Państwową Komisję Wyborczą (PKW), który to wykaz jest sporządzany na podstawie informacji z ewidencji partii politycznych prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Warszawie. Przyczyny odstępstw od wykazu PKW wyjaśnione są w odpowiednich przypisach.

Partie reprezentowane w Sejmie, Senacie i Parlamencie Europejskim

Liczby w nawiasach wskazują mandaty uzyskane po wyborach do danej izby, kiedy różnią się od obecnego stanu reprezentacyjnego.
Pogrubioną czcionką zostały oznaczone partie obecnie sprawujące władzę.

Nazwa Skrót Strona Lider Sejm Senat PE Ideologia Nr EwP
Platforma Obywatelska PO [1] Ewa Kopacz 202
(207)
61
(63)
19 chrześcijańska demokracja, centryzm, socjalliberalizm 131
Prawo i Sprawiedliwość PiS [2] Jarosław Kaczyński 134
(157)
32
(31)
17
(18)
narodowy konserwatyzm, chrześcijańska demokracja, solidaryzm 124
Polskie Stronnictwo Ludowe PSL [3] Janusz Piechociński 38
(28)
2 4 agraryzm, chrześcijańska demokracja, centryzm 34
Sojusz Lewicy Demokratycznej SLD [4] Leszek Miller 35
(27)
0
(1)
3
(4)
socjaldemokracja, socjalliberalizm 87
Twój Ruch TR [5] Janusz Palikot 12
(40)
0 0 socjalliberalizm, antyklerykalizm, proeuropeizm 313
Solidarna Polska SP [6] Zbigniew Ziobro 11
(0)
0 0 solidaryzm, narodowy konserwatyzm 319
Polska Razem PR [7] Jarosław Gowin 3
(0)
1
(0)
0 konserwatywny liberalizm 333
Kongres Nowej Prawicy KNP [8] Michał Marusik 1
(0)
0 4 konserwatywny liberalizm, eurosceptycyzm, libertarianizm, regionalizm 307
Partia Zieloni Zieloni [9] Agnieszka Grzybek,
Adam Ostolski
1
(0)
0 0 zielona polityka, feminizm, pacyfizm, socjaldemokracja 182
Socjaldemokracja Polska SDPL [10] Wojciech Filemonowicz 0 1 0 socjaldemokracja 191
Prawica Rzeczypospolitej Prawica [11] Marek Jurek 0 0 1 narodowy konserwatyzm, narodowy katolicyzm 266
Unia Pracy UP [12] Waldemar Witkowski 0 0 1 socjaldemokracja 62

Pozostałe partie

Nazwa Skrót Strona Lider Ideologia Nr EwP
Chrześcijańska Demokracja III Rzeczypospolitej Polskiej ChDRP chrześcijańska demokracja 176
Demokracja Bezpośrednia DB [13] Adam Kotucha demokracja bezpośrednia 322
Dzielny Tata DT [14] Zenon Nowak konserwatyzm, patriarchalizm 339
Elektorat [15] Elżbieta Ginalska-Markiewicz socjalliberalizm 281
Europa Wolnych Ojczyzn – Partia Polska EWO-PP [16] Jan Szczepankiewicz konserwatyzm, narodowy liberalizm 293
Forum Samorządowe FS Dariusz Godlewski 73
Komunistyczna Partia Polski KPP [17] Krzysztof Szwej marksizm-leninizm, internacjonalizm, egalitaryzm 152
Konfederacja Polski Niepodległej KPN [18] Władysław Borowiec neosanacja 261
Krajowa Partia Emerytów i Rencistów KPEiR [19] Tomasz Mamiński socjaldemokracja, solidaryzm 49
Lepsza Polska LP [20] Cezary Stachoń zielona polityka, solidaryzm 302
Liga Obrony Suwerenności LOS [21] Wojciech Podjacki narodowy katolicyzm, narodowa demokracja, eurosceptycyzm, antyglobalizm, solidaryzm 148
Liga Polskich Rodzin LPR [22] Witold Bałażak narodowy konserwatyzm, narodowa demokracja, chrześcijańska demokracja 53
Narodowe Odrodzenie Polski NOP [23] Adam Gmurczyk nacjonalizm, narodowy radykalizm, terceryzm, antyglobalizm 58
Obrona Narodu Polskiego ONP [24] Tadeusz Mazanek narodowy katolicyzm, nacjonalizm, narodowy konserwatyzm, eurosceptycyzm 257
Organizacja Narodu Polskiego – Liga Polska ONP-LP [25] Stanisław Bujnicki konserwatyzm, narodowy katolicyzm 213
Partia Demokratyczna – demokraci.pl PD [26] Andrzej Celiński centryzm, socjalliberalizm 12
Partia Emerytów Rencistów Rzeczypospolitej Polskiej PER RP [27] Wojciech Kornowski socjaldemokracja, solidaryzm 325
Partia Kobiet PK [28] Iwona Piątek feminizm, socjaldemokracja 259
Partia Libertariańska Libertarianie [29] Konrad Kozioł libertarianizm 334
Partia Regionów Regiony [30] Bolesław Borysiuk lewica narodowa, agraryzm, eurosceptycyzm 286
Partia Rozwoju PR [31] Arnold Buzdygan 310
Partia Zielonych Rzeczypospolitej Polskiej PZ RP [32] Jerzy Arent zielona polityka, konserwatyzm 162
Polska Lewica PL [33] Jacek Zdrojewski socjaldemokracja 279
Polska Partia Narodowa PPN [34] Leszek Bubel nacjonalizm, konserwatyzm, panslawizm, antyglobalizm, korporacjonizm 180
Polska Partia Piratów P3 [35] Radosław Pietroń 328
Polska Partia Pracy – Sierpień 80 PPP-Sierpień 80 [36] Bogusław Ziętek socjalizm, trockizm, socjaldemokracja, marksizm 211
Polska Partia Socjalistyczna PPS [37] Bogusław Gorski socjalizm demokratyczny 4
Polska Patriotyczna Polska P. [38] Ryszard Jarznicki narodowy katolicyzm, konserwatyzm, solidaryzm 296
Polska Wspólnota Narodowa PWN [39] Bolesław Tejkowski nacjonalizm, antyglobalizm, panslawizm 48
Polski Ruch Monarchistyczny PRM [40] Leszek Wierzchowski monarchizm 229
Polski Ruch Uwłaszczeniowy PRU [41] Jan Grudniewski nacjonalizm 33
Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych i Specjalnej Troski PFONiST Tadeusz Goć centryzm 231
Polskie Porozumienie Przedsiębiorczości i Pracy PPPiP [42] Jan Szczepankiewicz konserwatyzm, narodowy liberalizm 243
Polskie Stronnictwo Demokratyczne PSD [43] Krzysztof Góralczyk chrześcijańska demokracja 330
Porozumienie Polskie PP [44] Jan Łopuszański narodowy konserwatyzm, eurosceptycyzm 90
Przedsiębiorcza Rzeczypospolita Polska Przedsiębiorcza RP Robert Krzemiński 341
Przymierze Ludowo-Narodowe PLN [45] Andrzej Turek narodowy katolicyzm, agraryzm, eurosceptycyzm 113
Ruch Katolicko-Narodowy RKN [46] narodowy katolicyzm, eurosceptycyzm 76
Ruch Narodowy RN [47] Robert Winnicki narodowa demokracja, narodowy konserwatyzm, eurosceptycyzm 338
Ruch Odrodzenia Gospodarczego im. Edwarda Gierka ROG [48] Paweł Bożyk socjalizm demokratyczny 219
Ruch Sprawiedliwości Społecznej RSS [49] Piotr Ikonowicz socjalizm demokratyczny 336
Samoobrona [50] Lech Kuropatwiński socjalizm chrześcijański, socjaldemokracja, socjalliberalizm, agraryzm 298
Samoobrona Odrodzenie SO [51] Henryk Dzido agraryzm, narodowy katolicyzm 321
Stronnictwo Demokratyczne SD [52] Paweł Piskorski centryzm, socjalliberalizm 2
Stronnictwo Ludowe „Ojcowizna” RP „Ojcowizna” RP [53] Kazimierz Chorzępa agraryzm, narodowy konserwatyzm 327
Stronnictwo Narodowe SN http://www.polskapartianarodowa.org/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=7&Itemid=70 Leszek Bubel nacjonalizm, konserwatyzm, panslawizm, antyglobalizm, korporacjonizm 203
Stronnictwo Narodowe im. Dmowskiego Romana SND [54] Ludwik Wasiak narodowa demokracja, nacjonalizm 215
Stronnictwo Patriotyczne Polski i Polonii SPPiP Zenon Miller 315
Stronnictwo „Piast” „Piast” [55] Zdzisław Podkański chrześcijańska demokracja, agraryzm 277
Stronnictwo Polska Racja Stanu SPRS [56] Józef Kurecki narodowy katolicyzm, solidaryzm 234
Stronnictwo Pracy SP [57] Zbigniew Wrzesiński chrześcijańska demokracja 196
Tak dla Polski TdP Przemysław Piasta narodowa demokracja, konserwatyzm, narodowy liberalizm 331
Unia Lewicy UL [58] Piotr Musiał socjaldemokracja 227
Unia Polityki Realnej UPR [59] Bartosz Józwiak konserwatywny liberalizm, narodowy konserwatyzm, narodowy liberalizm, eurosceptycyzm 23
Unia Polskich Ugrupowań Monarchistycznych UPUM [60] Aleksander Podolski monarchizm, konserwatywny liberalizm 136
Wspólnota Andrzej Anusz 335
Związek Słowiański ZS [61] Włodzimierz Rynkowski neoslawizm, agraryzm 253
Związek Weteranów Wojny ZWW Mieczysław Janosz nacjonalizm 212

Partie historyczne

Niektóre nieistniejące już partie i ugrupowania III Rzeczypospolitej

 • Akcja Polska (AP)
 • Alternatywa Ruch Społeczny (ARS)
 • Bezpartyjny Blok Wspierania Reform (BBWR)
 • Blok dla Polski (BdP)
 • Centrolewica Rzeczypospolitej Polskiej (CRP)
 • Demokratyczna Partia Lewicy (DPL)
 • Dom Ojczysty (DO) – nie zaprzestał działalności po wykreśleniu z rejestru partii
 • Federacja Polskiej Przedsiębiorczości (FPP; wcześniej Chrześcijańska Partia Pracy, ChPP)
 • Forum Emerytów i Rencistów (FEiR)
 • Forum Polskie (FP)
 • Forum Prawicy Demokratycznej (FPD)
 • Inicjatywa dla Polski (IdP)
 • Inicjatywa Rzeczypospolitej Polskiej (IRP)
 • Koalicja Konserwatywna (KK)
 • Koalicja Republikańska (KR)
 • Komunistyczna Partia Polska (KPP)
 • Konfederacja Polski Niepodległej – Obóz Patriotyczny (KPN-OP) – nie zaprzestała działalności po wykreśleniu z rejestru partii
 • Konfederacja Polski Niepodległej – Ojczyzna (KPN-O)
 • Kongres Liberalno-Demokratyczny (KLD)
 • Krajowe Porozumienie Emerytów i Rencistów Rzeczypospolitej Polskiej (KPEiR RP)
 • Królestwo Polskie (KP)
 • Libertas Polska (Libertas)
 • Liga Narodowa (LN) – nie zaprzestała działalności po wykreśleniu z rejestru partii (pod starą nazwą „Ruch Ludowo-Narodowy”)
 • Nowa Demokracja (ND)
 • Narodowy Kongres Polski (NKP)
 • Nowa Lewica (NL)
 • Partia Centrum (Centrum)
 • Partia Chrześcijańskich Demokratów (PChD)
 • Partia Emerytów i Rencistów "Nadzieja" (PEiR „Nadzieja”)
 • Partia Konserwatywna (PK)
 • Partia Królewska (PK)
 • Partia Ludowo-Demokratyczna (PLD)
 • Partia Republikanie (Republikanie)
 • Partia Wolności (PW)
 • Partia X
 • Partia Zielonych (PZ)
 • Polska Jest Najważniejsza (PJN)
 • Polska Konfederacja – Godność i Praca (PKGiP)
 • Polska Liga Monarchistyczna (PLM)
 • Polska Partia Niepodległościowa – Partia Nowej Prawicy (PPN-PNP)
 • Polska Partia Posiadaczy Magnetowidów (PPPM, Partia V)
 • Polska Partia Przyjaciół Piwa (PPPP)
 • Polska Partia Zielonych (PPZ)
 • Polska Plus (Polska +)
 • Polska Racja Stanu (PRS)
 • Polska Unia Gospodarcza (PUG)
 • Polska Unia Pracujących (PUP)
 • Polska Unia Socjaldemokratyczna (PUS; wcześniej Unia Socjaldemokratyczna RP)
 • Polskie Forum Ludowo-Chrześcijańskie "Ojcowizna" (PFL-Ch „Ojcowizna”)
 • Polski Blok Ludowy (PBL)
 • Polski Front Narodowy (PFN)
 • Polski Program Gospodarczy (PPG)
 • Polskie Stronnictwo Ludowe „Odrodzenie” (PSL „O”)
 • Polskie Stronnictwo Ludowe – Porozumienie Ludowe (PSL-PL)
 • Polskie Stronnictwo Ludowe (wilanowskie) (PSL)
 • Porozumienie Centrum (PC)
 • Porozumienie Polskich Chrześcijańskich Demokratów (PPChD)
 • Prawica Narodowa (PN)
 • Przymierze dla Polski (PdP) – nie zaprzestało działalności po wykreśleniu z rejestru partii
 • Przymierze Narodu Polskiego (PNP)
 • Przymierze Prawicy (PP)
 • Racja Polskiej Lewicy (Racja PL)
 • Republikańska Partia Społeczna (RPS)
 • Rodzina-Ojczyzna (R-O)
 • Ruch Demokratyczno-Społeczny (RDS)
 • Ruch dla Rzeczypospolitej (RdR)
 • Ruch dla Rzeczypospolitej – Obóz Patriotyczny (RdR-OP)
 • Ruch Ludzi Pracy (RLP) – w przeszłości partia, po reaktywacji działa jako stowarzyszenie
 • Ruch Obrony Bezrobotnych (ROB)
 • Ruch Obywatelski Akcja Demokratyczna (ROAD)
 • Ruch Odbudowy Polski (ROP)
 • Ruch Palikota (Ruch PL)
 • Ruch Patriotyczny (RP)
 • Ruch Solidarni w Wyborach (SwW)
 • Ruch Społeczny (RS, dawniej RS AWS)
 • Ruch Społeczny Naprzód Polsko (Naprzód Polsko)
 • Ruch Stu (RS)
 • Ruch Trzeciej Rzeczypospolitej (RTR)
 • Samoobrona Patriotyczna (Samoobrona P.)
 • Samoobrona Ruch Społeczny (SRS)
 • Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej (Samoobrona RP)
 • Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej (SdRP)
 • Solidarność Pracy (SP)
 • Stronnictwo Demokracji Polskiej (SDP; wcześniej Polskie Forum Chrześcijańsko-Demokratyczne, PFChD)
 • Stronnictwo Gospodarcze (SG)
 • Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe (SKL)
 • Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe – Ruch Nowej Polski (SKL-RNP)
 • Stronnictwo Ludowo-Chrześcijańskie (SLCh; wcześniej PSL-Solidarność)
 • Stronnictwo Narodowe „Patria” (SN „Patria”)
 • Stronnictwo Narodowe „Szczerbiec” (SN „Szczerbiec”)
 • Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne (SND)
 • Stronnictwo Polityki Realnej (SPR)
 • Suwerenność-Praca-Sprawiedliwość (SPS)
 • Unia Demokratyczna (UD)
 • Unia Restytucji Monarchii (URM)
 • Unia Wolności (UW)
 • Wolność i Praworządność (WiP)
 • Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe (ZChN)
 • Zjednoczenie Polskie (ZP)

Partie w PRL

Partie władzy:

 • Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR)
 • Stronnictwo Demokratyczne (SD)
 • Zjednoczone Stronnictwo Ludowe (ZSL)

Partie opozycyjne:

 • Komunistyczna Partia Polska (KPP)
 • Konfederacja Polski Niepodległej (KPN)
 • Polska Partia Niepodległościowa – Partia Nowej Prawicy (PPN-PNP)
 • Polska Partia Socjalistyczna (PPS)
 • Polska Partia Demokratyczna (PPD)
 • Partia Liberałów „Prawica” (PL „Prawica”)

Partie działające na emigracji:

 • Polska Partia Socjalistyczna (PPS)
 • Stronnictwo Narodowe (SN)
 • Stronnictwo Pracy (SP)
 • Liga Niepodległości Polski (LNP)
 • Polskie Stronnictwo Ludowe – Odłam Jedności Narodowej (PSL-OJN)

Partie istniejące od wybuchu II wojny światowej do końca lat 40. XX wieku

 • Komunistyczna Partia Polski (KPP)
 • Polska Partia Robotnicza (PPR)
 • Polska Partia Socjalistyczna (PPS; kryptonim Koło)
 • Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL)
 • Polskie Stronnictwo Ludowe "Nowe Wyzwolenie" (PSL „NW”)
 • Robotnicza Partia Polskich Socjalistów (RPPS; wcześniej „Polscy Socjaliści”)
 • Stronnictwo Demokratyczne (SD; kryptonim Prostokąt)
 • Stronnictwo Ludowe (SL)
 • Stronnictwo Ludowe „Roch” (SL „Roch”; kryptonim Trójkąt)
 • Stronnictwo Narodowe (SN; kryptonim Kwadrat)
 • Stronnictwo Pracy (SP; kryptonim Romb)
 • Polskie Stronnictwo Narodowe (PSN)

Partie i ugrupowania II Rzeczypospolitej

 • Agudas Jisroel (Związek Izraela)
 • Białoruska Włościańsko-Robotnicza Hromada (BWRH)
 • Bund (robotnicza partia żydowska)
 • Chłopskie Stronnictwo Radykalne (ChSR)
 • Chrześcijańsko-Narodowe Stronnictwo Rolnicze (ChNSR)
 • Fołks-Partaj (Żydowska Partia Ludowa)
 • Front Jedności Narodowej (FJN)
 • Komunistyczna Partia Polski (KPP; wcześniej Komunistyczna Partia Robotnicza Polski, KPRP)
 • Monarchistyczna Organizacja Wszechstanowa (MOW)
 • Narodowa Partia Robotnicza (NPR)
 • Narodowa Partia Robotnicza-Lewica (NPR-Lewica)
 • Narodowe Stronnictwo Pracy (NSP)
 • Narodowe Stronnictwo Robotników (NSR)
 • Narodowo-Chrześcijańskie Stronnictwo Ludowe (NChSL)
 • Narodowo-Chrześcijańskie Zjednoczenie Pracy (NChZP)
 • Narodowo-Socjalistyczna Partia Robotnicza (NSPP)
 • Narodowy Związek Robotniczy (NZR)
 • Niemiecka Socjalistyczna Partia Pracy w Polsce (NSPPwP)
 • Niezależna Partia Chłopska (NPCh)
 • Niezależna Socjalistyczna Partia Pracy (NSPP)
 • Obóz Narodowo-Radykalny (ONR)
 • Obóz Narodowo-Radykalny ABC (ONR ABC)
 • Obóz Zjednoczenia Narodowego (OZN)
 • Organizacja Syjonistyczna w Polsce (OSwP)
 • Partia Młodoniemiecka w Polsce
 • Partia Narodowych Socjalistów (PNS)
 • Partia Pracy (PP)
 • Poalej Syjon Lewica (partia żydowska)
 • Poalej Syjon Prawica (partia żydowska)
 • Polska Partia Narodowo-Socjalistyczna (PPNS)
 • Polska Partia Socjalistyczna (PPS)
 • Polska Partia Socjalistyczna – dawna Frakcja Rewolucyjna (PPS-dFR)
 • Polskie Stronnictwo Chrześcijańskiej Demokracji (PSChD)
 • Polskie Stronnictwo Ludowe Lewica (PSL Lewica)
 • Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast” (PSL „Piast”)
 • Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie” (PSL „Wyzwolenie”)
 • Ruch Narodowo-Radykalny Falanga (ONR Falanga)
 • Stronnictwo Chłopskie (SCh)
 • Stronnictwo Chrześcijańsko-Narodowe (SChN)
 • Stronnictwo Chrześcijańsko-Narodowe (SChN)
 • Stronnictwo Demokratyczne (SD)
 • Stronnictwo Ludowe (SL)
 • Stronnictwo Narodowe (SN)
 • Stronnictwo Polityki Realnej (SPR)
 • Stronnictwo Pracy (SP)
 • Stronnictwo Prawicy Narodowej (SPN)
 • Stronnictwo Wielkiej Polski (SWP)
 • Ukraińska Katolicka Partia Ludowa (UKPL)
 • Ukraińska Partia Radykalna (UPSR)
 • Ukraińska Partia Rewolucyjna (USPR)
 • Ukraińskie Włościańsko-Robotnicze Zjednoczenie Socjalistyczne (UWRZS)
 • Ukraińskie Zjednoczenie Narodowo-Demokratyczne (UNDO)
 • Wołyńskie Zjednoczenie Ukraińskie (WZU)
 • Zjednoczenie Włościan (ZW)
 • Związek Lewicy Patriotycznej (ZLP)
 • Związek Ludowo-Narodowy (ZLN)
 • Związek Synarchiczny (ZS)
 • Chrześcijańskie Stronnictwo Ludowe (ChSL)
 • Chrześcijańskie Stronnictwo Robotnicze (ChSRb)
 • Chrześcijańskie Stronnictwo Rolnicze (ChSR)
 • Chrześcijańskie Zjednoczenie Ludowe (ChZL)
 • Chrześcijańsko-Narodowe Stronnictwo Robotnicze (ChNSR)
 • Narodowe Stronnictwo Robotnicze (NSR)
 • Polskie Centrum Katolicko-Ludowe (PCKL)
 • Stronnictwo Budowy Zjednoczonej Polski (SBZP)
 • Stronnictwo Chrześcijańskiej Demokracji (SChD)
 • Stronnictwo Chrześcijańsko-Ludowe (SChL)
 • Stronnictwo Katolicko-Ludowe (SKL; wcześniej Polskie Stronnictwo Katolicko-Ludowe, PSKL)
 • Zjednoczenie Chrześcijańsko-Społeczne (ZChS)
 • Związek Chłopski (ZCh)

Partie i ugrupowania w okresie zaborów

 • Agudas Jisroel (Związek Izraela)
 • Bund (robotnicza partia żydowska)
 • Centralny Komitet Narodowy w Warszawie (CKN)
 • Liga Narodowa (LN)
 • Mazurska Partia Ludowa (MPL)
 • Międzynarodowa Socjalno-Rewolucyjna Partia Proletariat (I Proletariat)
 • Narodowy Związek Chłopski (NZCh)
 • Narodowy Związek Robotniczy (NZR)
 • Poalej Syjon (partia żydowska)
 • Podolacy
 • Polska Partia Postępowa (PPP)
 • Polska Partia Socjalistyczna (PPS)
 • Polska Partia Socjalistyczna – Frakcja Rewolucyjna (PPS-FR)
 • Polska Partia Socjalistyczna – Lewica (PPS-Lewica)
 • Polska Partia Socjalistyczna – Opozycja (PPS-Opozycja)
 • Polska Partia Socjalistyczna – Proletariat (III Proletariat)
 • Polska Partia Socjalistyczna Zaboru Pruskiego (PPS Zaboru Pruskiego)
 • Polska Partia Socjalno-Demokratyczna Galicji i Śląska Cieszyńskiego (PPSD)
 • Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL; do 1903 Stronnictwo Ludowe)
 • Polskie Stronnictwo Ludowe – Zjednoczenie Niezawisłych Ludowców (PSL-ZNL)
 • Polsko-Katolicka Partia Ludowa (PKPL)
 • Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy (SDKPiL; wcześniej Socjaldemokracja Królestwa Polskiego, SDKP)
 • Socjalno-Rewolucyjna Partia Proletariat (II Proletariat)
 • Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne (SND)
 • Stronnictwo Niezawisłości Narodowej (SNN)
 • Stronnictwo Polityki Realnej (SPR)
 • Zjednoczenie Ludowe (ZL)
 • Zjednoczenie Narodowe (ZN)
 • Związek Postępowo-Demokratyczny (ZPD)
 • Związek Robotników Polskich (ZRP)

Koalicje partii politycznych

Koalicje III Rzeczypospolitej

 • Akcja Wyborcza Solidarność (AWS)
 • Akcja Wyborcza Solidarność Prawicy (AWSP)
 • Alternatywa Ruch Społeczny (ARS)
 • Blok Senat 2001
 • Chrześcijańska Demokracja (ChD)
 • Europa Plus (Europa +)
 • Federacyjny Klub Parlamentarny (FKP)
 • Forum Obywatelskie Chrześcijańska Demokracja (FOChD)
 • Katolicki Komitet Wyborczy „Ojczyzna” (KKW „Ojczyzna”)
 • Koalicja dla Rzeczypospolitej (KdRP)
 • Koalicja AWS-UW
 • Koalicja PiS-Samoobrona-LPR
 • Koalicja PO-PSL
 • Koalicja SLD-PSL
 • Konfederacja
 • Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych (KROB)
 • Konwencja Polska (KP)
 • Konwent Świętej Katarzyny (KŚK)
 • Lewica i Demokraci (LiD)
 • Liga Prawicy Rzeczypospolitej (LPR)
 • Naprzód Polsko-Piast
 • Narodowo-Chrześcijańsko-Demokratyczny Blok dla Polski (NChD BdP)
 • Obóz Patriotyczny (OP)
 • Ogólnopolska Koalicja Obywatelska (OKO)
 • Polska Konfederacja – Godność i Praca (PK-GiP)
 • Porozumienie Ludowe (PSL-PL)
 • Porozumienie 11 Listopada
 • Porozumienie dla Przyszłości (PdP)
 • Porozumienie Obywatelskie Centrum (POC)
 • Przymierze dla Polski (PdP)
 • Przymierze Społeczne (PS)
 • Razem Polsce (RP)
 • Ruch Narodowy (RN)
 • Sekretariat Ugrupowań Centroprawicowych (SUC)
 • SLD Lewica Razem (SLD LR)
 • Sojusz Lewicy Demokratycznej (SLD)
 • Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy (SLD-UP)
 • Unia Lewicy (UL)
 • Unia Prawicy Rzeczypospolitej (UPR)
 • Wyborcza Akcja Katolicka (WAK)
 • Zjednoczona Prawica (ZP)
 • Koalicja SLD-PSL-UP
 • Porozumienie Centrum – Zjednoczenie Polskie (PC-ZP)
 • Ruch Patriotyczny „Ojczyzna” (RP „Ojczyzna”)

Koalicje w PRL

 • Blok Stronnictw Demokratycznych
 • Front Jedności Narodu (FJN; wcześniej Front Narodowy)
 • Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego (PRON)

Koalicje w II Rzeczypospolitej

 • Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem (BBWR)
 • Blok Mniejszości Narodowych (BMN)
 • Chrześcijański Związek Jedności Narodowej (Chjena)
 • Narodowy Komitet Wyborczy Stronnictw Demokratycznych (NKWSD)
 • Obóz Wielkiej Polski (OWP)
 • Pakt lanckoroński
 • Związek Obrony Prawa i Wolności Ludu (Centrolew)

Koalicje w okresie zaborów

 • Komitet Narodowy Polski (KNP)
 • Międzypartyjne Koło Polityczne (MPK)
 • Naczelny Komitet Narodowy (NKN)

Historyczny zarys preferencji politycznych Polaków

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu