Partie polityczne Polski [historia i autorzy]

Polskie partie polityczne – lista działających na terenie Polski (oraz skupiających Polaków w okresie zaborów, a także działających na emigracji w okresie PRL) partii i innych ugrupowań politycznych. Zawiera listę wszystkich aktualnie zarejestrowanych partii politycznych oraz listy wybranych partii, koalicji i działających na zasadzie partii ugrupowań z przeszłości (a także aktualnie działających koalicji).

Spis treści

Aktualnie zarejestrowane partie

Poniższa lista pochodzi głównie z wykazu partii politycznych publikowanego przez Państwową Komisję Wyborczą (PKW), który to wykaz jest sporządzany na podstawie informacji z ewidencji partii politycznych prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Warszawie. Przyczyny odstępstw od wykazu PKW wyjaśnione są w odpowiednich przypisach.

Partie reprezentowane w Sejmie, Senacie i Parlamencie Europejskim

Liczby w nawiasach wskazują mandaty uzyskane po wyborach do danej izby, kiedy różnią się od obecnego stanu reprezentacyjnego.
Pogrubioną czcionką zostały oznaczone partie obecnie sprawujące władzę.

Nazwa Skrót Strona Lider Sejm Senat PE Ideologia
Platforma Obywatelska PO [1] Donald Tusk 202
(207)
62
(63)
19 centryzm, chrześcijańska demokracja
Prawo i Sprawiedliwość PiS [2] Jarosław Kaczyński 135
(157)
31 17
(18)
konserwatyzm, chrześcijańska demokracja
Polskie Stronnictwo Ludowe PSL [3] Janusz Piechociński 32
(28)
2 4 centryzm, agraryzm, chrześcijańska demokracja
Sojusz Lewicy Demokratycznej SLD [4] Leszek Miller 31
(27)
0
(1)
3
(4)
socjaldemokracja, feminizm
Twój Ruch TR [5] Janusz Palikot 15
(40)
0 0 socjalliberalizm, socjaldemokracja, antyklerykalizm, feminizm
Solidarna Polska SP [6] Zbigniew Ziobro 12
(0)
0 0 chrześcijańska demokracja, solidaryzm, narodowy konserwatyzm, narodowy katolicyzm
Polska Razem PRJG [7] Jarosław Gowin 3
(0)
1
(0)
0 konserwatywny liberalizm
Kongres Nowej Prawicy KNP [8] Janusz Korwin-Mikke 1
(0)
0 4 konserwatywny liberalizm, eurosceptycyzm, libertarianizm
Partia Zieloni Zieloni [9] Agnieszka Grzybek,
Adam Ostolski
1
(0)
0 0 zielona polityka, feminizm, pacyfizm, socjaldemokracja
Socjaldemokracja Polska SDPL [10] Wojciech Filemonowicz 0 1 0 socjaldemokracja
Prawica Rzeczypospolitej Prawica [11] Marek Jurek 0 0 1 narodowy konserwatyzm, narodowy katolicyzm
Unia Pracy UP [12] Waldemar Witkowski 0 0 1 socjaldemokracja

Pozostałe partie

 • Chrześcijańska Demokracja III Rzeczypospolitej Polskiej (ChDRP)
 • Demokracja Bezpośrednia (DB)
 • Komunistyczna Partia Polski (KPP)
 • Konfederacja Polski Niepodległej (KPN)
 • Krajowa Partia Emerytów i Rencistów (KPEiR)
 • Liga Narodowa (LN)
 • Liga Obrony Suwerenności (LOS)
 • Liga Polskich Rodzin (LPR)
 • Narodowe Odrodzenie Polski (NOP)
 • Obrona Narodu Polskiego (ONP)
 • Organizacja Narodu Polskiego – Liga Polska (ONP-LP)
 • Partia Demokratyczna – demokraci.pl (PD)
 • Partia Kobiet (PK)
 • Partia Regionów (Regiony, PR)
 • Partia Zielonych (PZ)
 • Polska Lewica (PL)
 • Polska Partia Narodowa (PPN)
 • Polska Partia Piratów (P3)
 • Polska Partia Pracy – Sierpień 80 (PPP-Sierpień 80)
 • Polska Partia Socjalistyczna (PPS)
 • Polska Patriotyczna (Polska P.)
 • Polska Racja Stanu (PRS)
 • Polska Wspólnota Narodowa (PWN)
 • Polski Ruch Monarchistyczny (PRM)
 • Polskie Stronnictwo Demokratyczne (PSD)
 • Porozumienie Polskie (PP)
 • Ruch Katolicko-Narodowy (RKN)
 • Ruch Odrodzenia Gospodarczego im. Edwarda Gierka (ROG)
 • Samoobrona
 • Samoobrona Odrodzenie (SO)
 • Stronnictwo Demokratyczne (SD)
 • Stronnictwo Ludowe „Ojcowizna” RP (Ojcowizna RP)
 • Stronnictwo Narodowe (SN)
 • Stronnictwo Narodowe im. Dmowskiego Romana (SND)
 • Stronnictwo „Piast” („Piast”)
 • Stronnictwo Pracy (SP)
 • Unia Lewicy (UL)
 • Unia Polityki Realnej (UPR)
 • Unia Polskich Ugrupowań Monarchistycznych (UPUM)
 • Związek Słowiański (ZS)
 • Elektorat
 • Europa Wolnych Ojczyzn – Partia Polska (EWO-PP)
 • Forum Samorządowe (FS)
 • Lepsza Polska (LP)
 • Partia Emerytów Rencistów Rzeczypospolitej Polskiej (PER RP)
 • Partia Libertariańska (Libertarianie)
 • Partia Rozwoju (PR)
 • Partia Zielonych Rzeczypospolitej Polskiej (PZ RP)
 • Polska Socjalistyczna Partia Robotnicza (PSPR)
 • Polski Ruch Uwłaszczeniowy (PRU)
 • Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych i Specjalnej Troski (PFONiST)
 • Polskie Porozumienie Przedsiębiorczości i Pracy (PPPiP)
 • Przedsiębiorcy Rzeczypospolitej Polskiej (Przedsiębiorcy RP)
 • Przymierze Ludowo-Narodowe (PLN)
 • Stronnictwo Patriotyczne Polski i Polonii (SPPiP)
 • Sztandar Matki Boskiej Licheńskiej Bolesnej Królowej Polski (SzMBLBKP)
 • Tak dla Polski (TdP)
 • Wspólnota
 • Związek Weteranów Wojny (ZWW)

Partie historyczne

Niektóre nieistniejące już partie i ugrupowania III Rzeczypospolitej

 • Akcja Polska (AP)
 • Alternatywa Ruch Społeczny (ARS)
 • Bezpartyjny Blok Wspierania Reform (BBWR)
 • Blok dla Polski (BdP)
 • Centrolewica Rzeczypospolitej Polskiej (CRP)
 • Demokratyczna Partia Lewicy (DPL)
 • Dom Ojczysty (DO) – nie zaprzestał działalności po wykreśleniu z rejestru partii
 • Federacja Polskiej Przedsiębiorczości (FPP; wcześniej Chrześcijańska Partia Pracy, ChPP)
 • Forum Emerytów i Rencistów (FEiR)
 • Forum Polskie (FP)
 • Forum Prawicy Demokratycznej (FPD)
 • Inicjatywa dla Polski (IdP)
 • Inicjatywa Rzeczypospolitej Polskiej (IRP)
 • Koalicja Konserwatywna (KK)
 • Koalicja Republikańska (KR)
 • Komunistyczna Partia Polska (KPP)
 • Konfederacja Polski Niepodległej – Obóz Patriotyczny (KPN-OP) – nie zaprzestała działalności po wykreśleniu z rejestru partii
 • Konfederacja Polski Niepodległej – Ojczyzna (KPN-O)
 • Kongres Liberalno-Demokratyczny (KLD)
 • Krajowe Porozumienie Emerytów i Rencistów Rzeczypospolitej Polskiej (KPEiR RP)
 • Libertas Polska (Libertas)
 • Królestwo Polskie (KP)
 • Nowa Demokracja (ND)
 • Narodowy Kongres Polski (NKP)
 • Nowa Lewica (NL)
 • Partia Centrum (Centrum)
 • Partia Chrześcijańskich Demokratów (PChD)
 • Partia Emerytów i Rencistów "Nadzieja" (PEiR „Nadzieja”)
 • Partia Konserwatywna (PK)
 • Partia Królewska (PK)
 • Partia Ludowo-Demokratyczna (PLD)
 • Partia Republikanie (Republikanie)
 • Partia Wolności (PW)
 • Partia X
 • Polska Jest Najważniejsza (PJN)
 • Polska Konfederacja – Godność i Praca (PKGiP)
 • Polska Liga Monarchistyczna (PLM)
 • Polska Partia Niepodległościowa – Partia Nowej Prawicy (PPN-PNP)
 • Polska Partia Posiadaczy Magnetowidów (PPPM, Partia V)
 • Polska Partia Przyjaciół Piwa (PPPP)
 • Polska Partia Zielonych (PPZ)
 • Polska Plus (Polska +)
 • Polska Unia Gospodarcza (PUG)
 • Polska Unia Pracujących (PUP)
 • Polska Unia Socjaldemokratyczna (PUS; wcześniej Unia Socjaldemokratyczna RP)
 • Polskie Forum Ludowo-Chrześcijańskie "Ojcowizna" (PFL-Ch „Ojcowizna”)
 • Polski Blok Ludowy (PBL)
 • Polski Front Narodowy (PFN)
 • Polski Program Gospodarczy (PPG)
 • Polskie Stronnictwo Ludowe „Odrodzenie” (PSL „O”)
 • Polskie Stronnictwo Ludowe – Porozumienie Ludowe (PSL-PL)
 • Polskie Stronnictwo Ludowe (wilanowskie) (PSL)
 • Porozumienie Centrum (PC)
 • Porozumienie Polskich Chrześcijańskich Demokratów (PPChD)
 • Prawica Narodowa (PN)
 • Przymierze dla Polski (PdP) – nie zaprzestało działalności po wykreśleniu z rejestru partii
 • Przymierze Narodu Polskiego (PNP)
 • Przymierze Prawicy (PP)
 • RACJA Polskiej Lewicy (RACJA PL)
 • Republikańska Partia Społeczna (RPS)
 • Rodzina-Ojczyzna (R-O)
 • Ruch Demokratyczno-Społeczny (RDS)
 • Ruch dla Rzeczypospolitej (RdR)
 • Ruch dla Rzeczypospolitej – Obóz Patriotyczny (RdR-OP)
 • Ruch Ludzi Pracy (RLP) – w przeszłości partia, po reaktywacji działa jako stowarzyszenie
 • Ruch Obrony Bezrobotnych (ROB)
 • Ruch Obywatelski Akcja Demokratyczna (ROAD)
 • Ruch Odbudowy Polski (ROP)
 • Ruch Palikota (Ruch PL)
 • Ruch Patriotyczny (RP)
 • Ruch Solidarni w Wyborach (SwW)
 • Ruch Społeczny (RS, dawniej RS AWS)
 • Ruch Społeczny Naprzód Polsko (Naprzód Polsko)
 • Ruch Stu (RS)
 • Ruch Trzeciej Rzeczypospolitej (RTR)
 • Samoobrona Patriotyczna (Samoobrona P.)
 • Samoobrona Ruch Społeczny (SRS)
 • Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej (Samoobrona RP)
 • Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej (SdRP)
 • Solidarność Pracy (SP)
 • Stronnictwo Demokracji Polskiej (SDP; wcześniej Polskie Forum Chrześcijańsko-Demokratyczne, PFChD)
 • Stronnictwo Gospodarcze (SG)
 • Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe (SKL)
 • Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe – Ruch Nowej Polski (SKL-RNP)
 • Stronnictwo Ludowo-Chrześcijańskie (SLCh; wcześniej PSL-Solidarność)
 • Stronnictwo Narodowe „Patria” (SN „Patria”)
 • Stronnictwo Narodowe „Szczerbiec” (SN „Szczerbiec”)
 • Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne (SND)
 • Stronnictwo Polityki Realnej (SPR)
 • Suwerenność-Praca-Sprawiedliwość (SPS)
 • Unia Demokratyczna (UD)
 • Unia Restytucji Monarchii (URM)
 • Unia Wolności (UW)
 • Wolność i Praworządność (WiP)
 • Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe (ZChN)
 • Zjednoczenie Polskie (ZP)
 • Związek Komunistów Polskich „Proletariat” (ZKP „Proletariat”)
 • Bezpieczeństwo i Spokój (BiS)
 • Chrześcijańska Demokracja (ChD)
 • Chrześcijańska Inicjatywa Społeczna (ChIS)
 • Chrześcijańsko-Demokratyczne Stronnictwo Pracy (ChDSP)
 • Forum Obywatelskie (FO)
 • Forum Ogólnospołeczne Rzeczypospolitej Polskiej (FORP)
 • Forum Polska Praca (FPP)
 • Innowacyjna Polska (IP)
 • Jedność Rzemieślniczo-Kupiecka (JRz-K)
 • Koalicja Ludowo-Niepodległościowa (KLN)
 • Nowa Wizja Polski (NWP)
 • Partia Demokratyczna Przedsiębiorczość Polska (PDPP)
 • Partia Dzieci i Młodzieży (PDiM)
 • Partia Kierowców – Bezprawiu Stop (Partia Kierowców)
 • Partia Kupiecka (PKu)
 • Partia Postępu Antyklerykalna Polska (PPAP)
 • Partia Republikańska (PR)
 • Partia Victoria (PV)
 • Polska Partia Ekologiczna (PPE)
 • Polska Partia Imperium Słowiańskiego „Razem” (PPIS)
 • Polska Partia Internetowa (PPI)
 • Polska Partia Odnowy Kraju (PPOK)
 • Polskie Stronnictwo Kresowe (PSK)
 • Porozumienie Ludowo-Patriotyczne (PLP)
 • Porozumienie Pokoleń (PP)
 • Praca Zdrowie Ekologia (PZE)
 • Republikanie Rzeczypospolitej Polskiej (RRP)
 • Ruch Przełomu Narodowego (RPN)
 • Stronnictwo Ludowe „Piast” (SL „Piast”)
 • Stronnictwo „Odrodzenie Rzeczypospolitej” (S „OR”)
 • Stronnictwo Prawicy Demokratycznej (SPD)
 • Wierni Polsce (WP)

Partie w PRL

Partie władzy:

 • Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR)
 • Stronnictwo Demokratyczne (SD)
 • Zjednoczone Stronnictwo Ludowe (ZSL)

Partie opozycyjne:

 • Komunistyczna Partia Polska (KPP)
 • Konfederacja Polski Niepodległej (KPN)
 • Polska Partia Niepodległościowa – Partia Nowej Prawicy (PPN-PNP)
 • Polska Partia Socjalistyczna (PPS)
 • Polska Partia Demokratyczna (PPD)
 • Partia Liberałów „Prawica” (PL „Prawica”)

Partie działające na emigracji:

 • Polska Partia Socjalistyczna (PPS)
 • Stronnictwo Narodowe (SN)
 • Stronnictwo Pracy (SP)
 • Liga Niepodległości Polski (LNP)
 • Polskie Stronnictwo Ludowe – Odłam Jedności Narodowej (PSL-OJN)

Partie istniejące od wybuchu II wojny światowej do końca lat 40. XX wieku

 • Komunistyczna Partia Polski (KPP)
 • Polska Partia Robotnicza (PPR)
 • Polska Partia Socjalistyczna (PPS; kryptonim Koło)
 • Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL)
 • Polskie Stronnictwo Ludowe "Nowe Wyzwolenie" (PSL „NW”)
 • Robotnicza Partia Polskich Socjalistów (RPPS; wcześniej „Polscy Socjaliści”)
 • Stronnictwo Demokratyczne (SD; kryptonim Prostokąt)
 • Stronnictwo Ludowe (SL)
 • Stronnictwo Ludowe „Roch” (SL „Roch”; kryptonim Trójkąt)
 • Stronnictwo Narodowe (SN; kryptonim Kwadrat)
 • Stronnictwo Pracy (SP; kryptonim Romb)
 • Polskie Stronnictwo Narodowe (PSN)

Partie i ugrupowania II Rzeczypospolitej

 • Agudas Jisroel (Związek Izraela)
 • Białoruska Włościańsko-Robotnicza Hromada (BWRH)
 • Bund (robotnicza partia żydowska)
 • Chłopskie Stronnictwo Radykalne (ChSR)
 • Chrześcijańsko-Narodowe Stronnictwo Rolnicze (ChNSR)
 • Fołks-Partaj (Żydowska Partia Ludowa)
 • Front Jedności Narodowej (FJN)
 • Komunistyczna Partia Polski (KPP; wcześniej Komunistyczna Partia Robotnicza Polski, KPRP)
 • Monarchistyczna Organizacja Wszechstanowa (MOW)
 • Narodowa Partia Robotnicza (NPR)
 • Narodowa Partia Robotnicza-Lewica (NPR-Lewica)
 • Narodowe Stronnictwo Pracy (NSP)
 • Narodowe Stronnictwo Robotników (NSR)
 • Narodowo-Chrześcijańskie Stronnictwo Ludowe (NChSL)
 • Narodowo-Chrześcijańskie Zjednoczenie Pracy (NChZP)
 • Narodowo-Socjalistyczna Partia Robotnicza (NSPP)
 • Narodowy Związek Robotniczy (NZR)
 • Niemiecka Socjalistyczna Partia Pracy w Polsce (NSPPwP)
 • Niezależna Partia Chłopska (NPCh)
 • Niezależna Socjalistyczna Partia Pracy (NSPP)
 • Obóz Narodowo-Radykalny (ONR)
 • Obóz Narodowo-Radykalny ABC (ONR ABC)
 • Obóz Zjednoczenia Narodowego (OZN)
 • Organizacja Syjonistyczna w Polsce (OSwP)
 • Partia Młodoniemiecka w Polsce
 • Partia Narodowych Socjalistów (PNS)
 • Partia Pracy (PP)
 • Poalej Syjon Lewica (partia żydowska)
 • Poalej Syjon Prawica (partia żydowska)
 • Polska Partia Narodowo-Socjalistyczna (PPNS)
 • Polska Partia Socjalistyczna (PPS)
 • Polska Partia Socjalistyczna – dawna Frakcja Rewolucyjna (PPS-dFR)
 • Polskie Stronnictwo Chrześcijańskiej Demokracji (PSChD)
 • Polskie Stronnictwo Ludowe Lewica (PSL Lewica)
 • Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast” (PSL „Piast”)
 • Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie” (PSL „Wyzwolenie”)
 • Ruch Narodowo-Radykalny Falanga (ONR Falanga)
 • Stronnictwo Chłopskie (SCh)
 • Stronnictwo Chrześcijańsko-Narodowe (SChN)
 • Stronnictwo Chrześcijańsko-Narodowe (SChN)
 • Stronnictwo Demokratyczne (SD)
 • Stronnictwo Ludowe (SL)
 • Stronnictwo Narodowe (SN)
 • Stronnictwo Polityki Realnej (SPR)
 • Stronnictwo Pracy (SP)
 • Stronnictwo Prawicy Narodowej (SPN)
 • Stronnictwo Wielkiej Polski (SWP)
 • Ukraińska Katolicka Partia Ludowa (UKPL)
 • Ukraińska Partia Radykalna (UPSR)
 • Ukraińska Partia Rewolucyjna (USPR)
 • Ukraińskie Włościańsko-Robotnicze Zjednoczenie Socjalistyczne (UWRZS)
 • Ukraińskie Zjednoczenie Narodowo-Demokratyczne (UNDO)
 • Wołyńskie Zjednoczenie Ukraińskie (WZU)
 • Zjednoczenie Włościan (ZW)
 • Związek Lewicy Patriotycznej (ZLP)
 • Związek Ludowo-Narodowy (ZLN)
 • Związek Synarchiczny (ZS)
 • Chrześcijańskie Stronnictwo Ludowe (ChSL)
 • Chrześcijańskie Stronnictwo Robotnicze (ChSRb)
 • Chrześcijańskie Stronnictwo Rolnicze (ChSR)
 • Chrześcijańskie Zjednoczenie Ludowe (ChZL)
 • Chrześcijańsko-Narodowe Stronnictwo Robotnicze (ChNSR)
 • Narodowe Stronnictwo Robotnicze (NSR)
 • Polskie Centrum Katolicko-Ludowe (PCKL)
 • Stronnictwo Budowy Zjednoczonej Polski (SBZP)
 • Stronnictwo Chrześcijańskiej Demokracji (SChD)
 • Stronnictwo Chrześcijańsko-Ludowe (SChL)
 • Stronnictwo Katolicko-Ludowe (SKL; wcześniej Polskie Stronnictwo Katolicko-Ludowe, PSKL)
 • Zjednoczenie Chrześcijańsko-Społeczne (ZChS)
 • Związek Chłopski (ZCh)

Partie i ugrupowania w okresie zaborów

 • Agudas Jisroel (Związek Izraela)
 • Bund (robotnicza partia żydowska)
 • Centralny Komitet Narodowy w Warszawie (CKN)
 • Liga Narodowa (LN)
 • Mazurska Partia Ludowa (MPL)
 • Międzynarodowa Socjalno-Rewolucyjna Partia Proletariat (I Proletariat)
 • Narodowy Związek Chłopski (NZCh)
 • Narodowy Związek Robotniczy (NZR)
 • Poalej Syjon (partia żydowska)
 • Podolacy
 • Polska Partia Postępowa (PPP)
 • Polska Partia Socjalistyczna (PPS)
 • Polska Partia Socjalistyczna – Frakcja Rewolucyjna (PPS-FR)
 • Polska Partia Socjalistyczna – Lewica (PPS-Lewica)
 • Polska Partia Socjalistyczna – Opozycja (PPS-Opozycja)
 • Polska Partia Socjalistyczna – Proletariat (III Proletariat)
 • Polska Partia Socjalistyczna Zaboru Pruskiego (PPS Zaboru Pruskiego)
 • Polska Partia Socjalno-Demokratyczna Galicji i Śląska Cieszyńskiego (PPSD)
 • Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL; do 1903 Stronnictwo Ludowe)
 • Polskie Stronnictwo Ludowe – Zjednoczenie Niezawisłych Ludowców (PSL-ZNL)
 • Polsko-Katolicka Partia Ludowa (PKPL)
 • Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy (SDKPiL; wcześniej Socjaldemokracja Królestwa Polskiego, SDKP)
 • Socjalno-Rewolucyjna Partia Proletariat (II Proletariat)
 • Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne (SND)
 • Stronnictwo Niezawisłości Narodowej (SNN)
 • Stronnictwo Polityki Realnej (SPR)
 • Zjednoczenie Ludowe (ZL)
 • Zjednoczenie Narodowe (ZN)
 • Związek Postępowo-Demokratyczny (ZPD)
 • Związek Robotników Polskich (ZRP)

Koalicje partii politycznych

Koalicje III Rzeczypospolitej

 • Akcja Wyborcza Solidarność (AWS)
 • Akcja Wyborcza Solidarność Prawicy (AWSP)
 • Alternatywa Ruch Społeczny (ARS)
 • Blok Senat 2001
 • Chrześcijańska Demokracja (ChD)
 • Europa Plus (Europa +)
 • Federacyjny Klub Parlamentarny (FKP)
 • Forum Obywatelskie Chrześcijańska Demokracja (FOChD)
 • Katolicki Komitet Wyborczy „Ojczyzna” (KKW „Ojczyzna”)
 • Koalicja dla Rzeczypospolitej (KdRP)
 • Koalicja AWS-UW
 • Koalicja PiS-Samoobrona-LPR
 • Koalicja PO-PSL
 • Koalicja SLD-PSL
 • Konfederacja
 • Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych (KROB)
 • Konwencja Polska (KP)
 • Konwent Świętej Katarzyny (KŚK)
 • Lewica i Demokraci (LiD)
 • Liga Prawicy Rzeczypospolitej (LPR)
 • Naprzód Polsko-Piast
 • Narodowo-Chrześcijańsko-Demokratyczny Blok dla Polski (NChD BdP)
 • Obóz Patriotyczny (OP)
 • Ogólnopolska Koalicja Obywatelska (OKO)
 • Polska Konfederacja – Godność i Praca (PK-GiP)
 • Porozumienie Ludowe (PSL-PL)
 • Porozumienie 11 Listopada
 • Porozumienie dla Przyszłości (PdP)
 • Porozumienie Obywatelskie Centrum (POC)
 • Przymierze dla Polski (PdP)
 • Przymierze Społeczne (PS)
 • Razem Polsce (RP)
 • Ruch Narodowy (RN)
 • Sekretariat Ugrupowań Centroprawicowych (SUC)
 • Sojusz Lewicy Demokratycznej (SLD)
 • Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy (SLD-UP)
 • Sprawiedliwa Polska (SP)
 • Unia Lewicy (UL)
 • Unia Prawicy Rzeczypospolitej (UPR)
 • Wyborcza Akcja Katolicka (WAK)
 • Koalicja SLD-PSL-UP
 • Porozumienie Centrum – Zjednoczenie Polskie (PC-ZP)
 • Ruch Patriotyczny „Ojczyzna” (RP „Ojczyzna”)

Koalicje w PRL

 • Blok Stronnictw Demokratycznych
 • Front Jedności Narodu (FJN; wcześniej Front Narodowy)
 • Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego (PRON)

Koalicje w II Rzeczypospolitej

 • Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem (BBWR)
 • Blok Mniejszości Narodowych (BMN)
 • Chrześcijański Związek Jedności Narodowej (Chjena)
 • Narodowy Komitet Wyborczy Stronnictw Demokratycznych (NKWSD)
 • Obóz Wielkiej Polski (OWP)
 • Pakt lanckoroński
 • Związek Obrony Prawa i Wolności Ludu (Centrolew)

Koalicje w okresie zaborów

 • Komitet Narodowy Polski (KNP)
 • Międzypartyjne Koło Polityczne (MPK)
 • Naczelny Komitet Narodowy (NKN)

Historyczny zarys preferencji politycznych Polaków

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu