Parki narodowe Litwy [historia i autorzy]

Obecnie na terytorium Litwy znajduje się 5 parków narodowych. Zostały one założone w 1991 roku, zaraz po uzyskaniu niepodległości przez Litwę od ZSRR w roku 1990. Jedyny park narodowy Litewskiej SRR założony w 1974, został reorganizowany i przemianowany na Auksztocki Park Narodowy (Aukštaitijos nacionalinis parkas). Obecnie parki narodowe zajmują 2,3% litewskiego terytorium.

Nazwa polska Nazwa litewska Rok założenia Powierzchnia (km²) Rejon Region etnograficzny
Auksztocki Park Narodowy Aukštaitijos nacionalinis parkas 1974 406 ignaliński, uciański, święciański Auksztota
Dzukijski Park Narodowy Dzūkijos nacionalinis parkas 1991 559 orański Dzukia
Park Narodowy Mierzei Kurońskiej Kuršių nerijos nacionalinis parkas 1991 264 Nerynga Litwa Mniejsza
Trocki Historyczny Park Narodowy Trakų istorinis nacionalinis parkas 1991 82 trocki Dzukia
Żmudzki Park Narodowy Žemaitijos nacionalinis parkas 1991 217 płungiański Żmudź

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu