Parafia Nawrócenia św. Pawła w Poznaniu [historia i autorzy]

Parafia Nawrócenia św. Pawła Apostoła – parafia powstała na terenie najstarszej części Rataj i obejmuje swym zasięgiem osiedle Piastowskie.

Spis treści

Historia parafii

15 czerwca 1983 roku dekretem ks. abp. Jerzego Stroby ks. Tadeusz Magas podjął organizację duszpasterstwa i budowę kościoła. 1 lipca 1987 ustanowiony został Ośrodek Duszpasterski pw. Nawrócenia Świętego Pawła, którego rektorem mianowany został ks. Tadeusz Magas, a 29 listopada poświecono podarowany przez parafię św. Rocha dzwon. W maju roku następnego rozpoczęła się budowa kościoła, który erygował ks. abp. Jerzy Stroba w dekrecie wydanym 1 września 1989 roku. Pierwsza Msza Święta w nowej świątyni, połączona z uroczystością udzielenia sakramentu bierzmowania przez ks. abp. J. Strobę odprawiona została 19 października 1994 roku. W 1996 roku zainaugurowano kult Miłosierdzia Bożego. Konsekracji kościoła, która odbyła się 28 września dokonał ks. abp. Juliusz Paetz. Od 19 marca 1998 roku rozpoczął działalność Parafialny Ośrodek Akcji Katolickiej. W czerwcu 2002 roku parafianie wzięli udział we Mszy świętej na Błoniach krakowskich celebrowanej przez papieża Jana Pawła II. W 2003 roku w nocy z 17 na 18 maja odbyło się czuwanie przy relikwiach św. Urszuli Ledóchowskiej. 19 października 2004 roku w kaplicy Miłosierdzia Bożego umieszczono krzyż zagrabionych „Solidarności” w stanie wojennym oraz urnę z ziemią z grobu ks. Jerzego Popiełuszki. W Roku Świętego Pawła kościół ustanowiono Kościołem Jubileuszowym (28 czerwca 2008), co upamiętnia tablica poświęcona przez ks. abp. Stanisława Gądeckiego w czasie uroczystej Mszy Świętej, która odbyła się 23 czerwca 2009.

Działalność gospodarcza

Przy kościele dzziała firma „Alba Plus” zajmująca się wykonywaniem szat liturgicznych, ornatów, kap, stuł, sutann, komży, alb, stroi dla ministrantów i pierwszokomunijnych, bielizny liturgicznej, sztandarów, chorągwi, a także świadcząca usługi polegające na oświetlaniu wnętrz kościołów, wykonywaniu systemów monitoringu, instalacji alarmowych oraz pomiarów elektrycznych i odgromowych.

Księża

  • ks. kanonik mgr Tadeusz Magas – proboszcz i budowniczy kościoła; duszpasterz ludzi pracy oraz cechu cukierników i piekarzy, Kapelan „Solidarności” Regionu Wielkopolska
  • ks. Przemysław Przybylski
  • ks. mgr Krzysztof Szymendera – katecheta w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu
  • ks. Roman Dworacki – dyrektor Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu, przewodniczy Komisji Synodalnej ds. Nauki i Kultury, wiceprezes Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych

Grupy parafialne

  • Żywy Różaniec

Przypisy

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu