Parafia Matki Bożej Bolesnej w Wasilkowie [historia i autorzy]

Parafia Matki Bożej Bolesnej w Wasilkowie – rzymskokatolicka parafia położona w Wasilkowie - (Święta Woda) w dekanacie Wasilków należącym do metropolii białostockiej. Tereny Świętej Wody są aktualnie administracyjną część miasta Wasilków. Kościół parafialny jest archidiecezjalnym sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej, a jego proboszcz piastuje także funkcję kustosza.

Spis treści

Historia Świętej Wody

Powstanie Świętej Wody owiane jest licznymi legendami sięgającymi czasów średniowiecza. Pierwsze udokumentowane uzdrowienie miało miejsce w 1719 r., kiedy to ówczesny dzierżawca supraskiej papierni - szlachcic Bazyli Samotyja Lenczewski pochodzący z parafii Dobrzyniewo Kościelne za sprawą wody z cudownego źródła został uzdrowiony ze ślepoty. W akcie wdzięczności uzdrowiony szlachcic ufundował nad źródłem drewnianą kaplicę, którą w 10-ty piątek po Wielkanocy w roku 1719 za błogosławieństwem metropolity unickiego abp Leona Kiszki poświęcił opat supraskich Bazylianów. Kaplicą od chwili poświęcenia opiekowali się pustelnicy bazyliańscy.

W rozwoju katolickiego kultu w Świętej Wodzie ważnym wydarzeniem było nadanie w dniu 18 stycznia 1778 roku przez Stolicę Apostolską przywileju odpustowego. Po roku 1795 Święta Woda, jak Wasilków, w wyniku kolejnego rozbioru Polski znalazła się w rękach zaborców pruskich, a w 1807 r. - rosyjskich. Po okresie wojen napoleońskich kaplicę odnowiono i powtórnie poświęcono pod wezwaniem Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny. Dnia 21 czerwca 1815 roku unicki biskup brzeski Jozafat Bułhak z okazji odremontowania sanktuarium nadał mu kolejny odpust. Kult Matki Bożej Bolesnej oraz cudowne źródło, ściąga do tego miejsca katolików obrządku rzymskokatolickiego, greckokatolickiego i prawosławnego.

Historia parafii

W roku 1997 ks. abp Stanisław Szymecki ustanowił w Świętej Wodzie rektorat, a 23 grudnia 1998 r. erygował parafię, wydzielając z parafii Przemienienia Pańskiego. Pierwszym proboszczem został mianowany dotychczasowy kustosz sanktuarium ks. Alfred Butwiłowski.

W roku jubileuszowym (2000) na wzgórzu obok kościoła zaczęto stawiać krzyże wotywne i dziś już w krajobraz tej miejscowości wpisana jest „Góra Krzyży” z Jubileuszowym Krzyżem Pielgrzymów (wysokości 25 m) oraz krzyże w kościele, pobłogosławione przez Jana Pawła II dnia 6 marca i 4 października 2000 roku na Watykanie. W roku 2003 w 25-lecie pontyfikatu Jana Pawła II, w Drugiej Pielgrzymce Rowerowej do Rzymu, grupa pątników przekazała Ojcu Świętemu miniaturę groty świętowodzkiej. Organizator parafii, ks. A. Butwiłowski, odnowił kościół i pobudował plebanię oraz Centrum Pielgrzymkowo - Turystyczne.

Kościół parafialny

Świątynią parafialną jest kościół Matki Boskiej Bolesnej, zbudowany przez proboszcza wasilkowskiego ks. Wacława Rabczyńskiego w latach 1949-50. W tym miejscu pierwotnie istniała kaplica unicka, zbudowana w pierwszej połowie XVIII wieku przy źródełku, uznawanym za cudowne. Po Powstaniu styczniowym kaplicę zamieniono na cerkiew prawosławną. W roku 1950 ks. bp Władysław Suszyński poświęcił odbudowaną kaplicę, a w roku 1999 Ojciec Święty pobłogosławił wizerunek Matki Bożej Bolesnej.

Gromadzą się tu rokrocznie rzesze wiernych na uroczystości odpustowe w dziesiątą niedzielę po Wielkanocy i w pierwszą niedzielę po 15 września.

Terytorium parafii

  • Wasilków - ul. Akacjowa, Brzozowa, Daszyńskiego, Dębowa, Dmowskiego, Jałowcowa, Lipowa, 11 Listopada, Modrzewiowa, Paderewskiego, Piłsudskiego, Rydza-Śmigłego, Sikorskiego, Sosnkowskiego, Sosnowa, Supraślska, Świerkowa.
  • Miejscowości - Dąbrówki (1 km), Horodnianka (5), Podratowiec (7), Studzianki (5), Złota Wieś (6), Złotoria (6).

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu