Parafia św. Wojciecha w Poznaniu [historia i autorzy]

Parafia pw. św. Wojciecha w Poznaniu – rzymskokatolicka parafia w dekanacie Poznań – Stare Miasto obejmująca terytorialnie Wzgórze Świętego Wojciecha oraz okoliczne tereny mieszkalne śródmieścia Poznania. Jedna z najstarszych parafii miasta Poznania.

Proboszczowie przed 1945 r.

 • Tyczko z Mogilnicy (1376-1385)
 • Jan Koczur (1404)
 • Szymon (1407)
 • Michał (1414)
 • Sędziwoj (Sądek) (1420-1422)
 • Piotr I (1422-1425)
 • Grzegorz ze Skoków (1444)
 • Piotr II (1444-1457)
 • Mikołaj (1457-1470)
 • Jan Zakrzewski (z Zakrzewa) (1472-1483)
 • Jan Złotniczek (syn złotnika z Poznania) (1484-1501)
 • Andrzej Zyt-Naramowski (1502-1537)
 • Leonard Herman (1540-1561)
 • Marcin Przyborowski (1561-1568)
 • Piotr Boruta-Kuciński (1568-1575)
 • Gabryel Szadek (Sadecius) (1575-1579)
 • Marcin Winnogórski z Mościsk (1579-1588)
 • Wojciech Turski (Turcius) (1588-1592)
 • Jan Mrowiński (1592-1622)
 • Paweł Krzepic (1623-1630)
 • Wojciech Depta (Depcius) (1630)
 • Krzysztof Aleksander Boguszewski (1630-1635)
 • Paweł Jan Michałowski (1635-1644)
 • Feliks Mietlicki (1645-1655)
 • Wojciech Dobrzelewski (1655-1657)
 • Maciej Kostrzyński (Kostrenius) (1657-1659)
 • Wawrzyniec Pilenus(z Piły) (1659-1697)
 • Maciej Antoni Grabiewski (1700-1707)
 • Jan Józef Czechowicz (1708-1710)
 • Łukasz Wojciech Dajewski (1711-1739)
 • Tomasz Czyrnicki (1739-1760)
 • Józef Glaubicz (1760-1803)
 • Antoni Cudniewicz 1803-1807
 • Antoni Lipiński (1807-1817)
 • Klemens Wierusz Walknowski (1817-1826)
 • Jan Kanty Kolanowski (1827-1831)
 • Józef Brzeziński (1831-1837)
 • Ludwik Urbanowicz (1837-1849)
 • Józef Franciszek Bażyński (1849-1876)
 • Wawrzyniec Chrustowicz (1876-1886)
 • Władysław Woliński (1886-1894)
 • Jan Piotrowicz (1894-1896)
 • Leon Laskowski (1896-1902)
 • Bolesław Kościelski (1903-1925)
 • bł. Narcyz Putz (1925-1942)

Proboszczowie po 1945 r.

 • ks. Hieronim Lewandowski (1945-1981)
 • ks. Zygmunt Sterczewski (1981-1997)
 • ks. Marek Kaiser (1997-2014)
 • ks. Przemysław Węgrzyn (2014)
 • ks. Jacek Stawik (2014-nadal)

Kościoły i kaplice filialne

 • Kościół zakonny ojców karmelitów bosych pw. św. Józefa;
 • Kaplica pw. św. Anieli w Domu Zakonnym Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej;
 • Kaplica pw. Najśw. Serca Pana Jezusa przy klasztorze sióstr karmelitanek bosych;
 • Kaplica pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Liceum Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej;
 • Kaplica pw. Miłosierdzia Bożego w areszcie śledczym.

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu