Parafia św. Stanisława w Chlewiskach [historia i autorzy]

Parafia Świętego Stanisława Biskupa Męczennika w Chlewiskach – jedna z 12 parafii dekanatu szydłowieckiego diecezji radomskiej.

Historia

 • Potwierdzone jest istnienie kościoła i parafii w Chlewiskach pomiędzy rokiem 1253 a 1326. W drugiej połowie XV w. istniał tu murowany z kamienia kościół pw. św. Stanisława biskupa. Kolejny kościół dedykowany temuż świętemu został zbudowany w latach 1511 - 1512, na zrębach poprzedniego, przez Mikołaja Chlewickiego kasztelana małogoskiego. Przebudowano go w roku 1611 i w połowie XVII w. Świątynię tę konsekrował 17 listopada 1671 bp. Mikołaj Oborski, sufragan krakowski. Z inicjatywy bp. Kajetana Sołtyka w latach 1776 - 1777 kościół był przebudowywany i powtórnie konsekrowany 7 września 1777 przez bp. Franciszka Potkańskiego, sufragana krakowskiego. Obecny kościół – z wykorzystaniem pozostałości poprzednich – zbudowano w latach 1923 - 1924 staraniem ks. Stanisława Koprowskiego według projektu arch. Oskara Sosnowskiego. Konsekracji tegoż kościoła dokonał 27 września 1925 bp. Paweł Kubicki. Kościół jest orientowany, późnogotycki, murowany z kamienia i cegły. W części starszej jest jednonawowy, a w części rozbudowanej w XX w. w stylu bazyliki trójnawowej. W prezbiterium i kaplicy północnej posiada sklepienia gwiaździste z początku XVI w., a w kaplicy południowej ma sklepienia kolebkowo-krzyżowe. Portal do starej zakrystii jest kamienny, późnogotycki. Drzwi żelazne z okuciami i starym zamkiem pochodzą z ZVI w.

Terytorium

 • Do parafii należą: Broniów, Chlewiska, Cukrówka, Koszorów, Stanisławów, Wola Zagrodnia, Zaława.

Proboszczowie

 • 1937 - 1947 - ks. Roman Ścisłowski
 • 1947 - 1950 - ks. Jan Wilkowski
 • 1950 - 1951 - ks. Seweryn Kiersztajn
 • 1951 - 1959 - ks. Jan Budzyński
 • 1959 - 1961 - ks. Jan Kubkowski
 • 1961 - 1967 - ks. Marian Nowakowski
 • 1967 - 1975 - ks. Piotr Chołoński
 • 1975 - 1979 - ks. Bronisław Sajdak
 • 1979 - 1991 - ks. Henryk Michałek
 • 1991 - nadal - ks. kan. Eugeniusz Wrzeszcz

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu