Parafia św. Jana Chrzciciela w Olsztynie (województwo śląskie) [historia i autorzy]

Parafia św. Jana Chrzciciela w Olsztynie wchodzi w skład archidiecezji częstochowskiej, dekanatu Olsztyn. Pod tym samym wezwaniem kościół z XVIII wieku.

Spis treści

Wygląd kościoła

 • Ołtarz główny – styl późnego baroku. Ma sześć kolumn i obraz przedstawiający chrzest Jezusa w Jordanie. Figury świętych pomiędzy kolumnami: św. Jerzy, św. Stanisław Biskup, św. Augustyn oraz postać bliżej nieznanego świętego (być może święty Jan Kanty).
 • Epitafia – dwa na ścianach kościoła. Jedno przy zakrystii – biskupa tytularnego martypolitańskiego, Michała herbu Kościesza Kosmowskiego oraz znajdujące się w arkadzie przeciwległej kaplicy Świętych Aniołów, obok ołtarza pod tym wezwaniem. Epitafium to zostało poświęcone, jak głosi napis, „Czcigodnym zwłokom Księdza Joachima Myszkierskiego, Kanonika, Przykładnego Pasterza w Olsztynie. Po 70 latach ludzkości poświęconego życia, z żalem powszechnym dnia 10 lipca 1825 zeszłego, wdzięczność położyła”.
 • Krypta - znajdują się trzy trumny. W jednej leżą bardzo dobrze zachowane zmumifikowane zwłoki w mundurze oficera wojska polskiego z okresu Konfederacji Barskiej. W drugiej zwłoki kobiety w czarnym czepcu, a w trzeciej księdza Joachima Myszkierskiego.

Historia

Za datę powstania Kościoła w Olsztynie przyjmuję się pierwszą połowę XVIII w. Przyczyną wybudowania był pożar całego miasta, podczas którego spalił się kościół z 1600 zbudowany z drzewa i usytuowany wśród drewnianych domów. Ówczesny proboszcz Łęczyński chcąc uniknąć podobnych nieszczęść, postanowił wybudować nowy, murowany kościół poza miastem. Prace rozpoczęły się w 1719. Finansowego wsparcia udzielili starości olsztyńscy: książę Jerzy Lubomirski, który zezwolił na wyburzenie części zdewastowanego zamku i wyrąb drzewa z lasu oraz jego następca Wojciech z Kurozwęk Męciński. Ostatecznie budowa kościoła została ukończona w 1726. Ołtarze konserwował Ambroży Bieganowski.

Wsie należące do parafii

Do parafii w Olsztynie należały następujące wsie:

 • w roku 1852: Olsztyn, Joachimów, Folwark Borowe, Skrajnica, Kusięta, Przymiłowice, Bukowno, Turów – 1656 katolików i 70 Żydów

Spór proboszczów o dziesięciny

 • 1686 – ksiądz Jan Mężeński ostrzega Lachowskiego, aby nie ważył sprzątać zboża z pola dopóki nie odda zaległych dziesięcin
 • 1688 – o dziesięciny upomina się ksiądz Leśniewicz
 • 1855 – zamiana dziesięciny snopowej i wymiarowej na pieniężną. 273 ruble i 76 kopiejek na rzecz plebana olsztyńskiego.

Zobowiązania Żydów Olsztyńskich

Żydzi mieszkający w parafii musieli zgodzić się na pewne świadczenia na rzecz kościoła, by zyskać spokój ze strony parafian i opiekę proboszcza. 22 kwietnia 1743 została podpisana umowa między proboszczem Wiklińskim a żydowską delegacją.

Plebani Olsztyńscy

 • 1705 Albin Franciszek Łączyński
 • 1743 Maciej Wikliński
 • 1747 Erazm Małuski
 • 1756 Hieronim Braciszewski
 • 1759 Jan Kanty Pawełczyński
 • 1769 Ambroży Bieganowski
 • 1787 Antoni Mateuszewski
 • 1789-1795 Ignacy Dewódzki
 • 1796 Wojciech Jasieński
 • 1802 Paweł Szreybowski
 • 1809-1825 Joachim Myszkierski
 • 1828 Antoni Gruszczyński
 • 1867-1918 Maciej Batorski
 • - 1956 - Józef Michałowski
 • 1956-1987 Edward Dujak
 • 1987 Ryszard Grzesik - nadal

Wikariusze

 • 1984-1986 Czesław Janczyk
 • 1986-1989 Tadeusz Pietrzyk
 • 1989-1993 Włodzimierz Białek
 • 1993-1994 Rafał Pyzik
 • 1994 - 1996 Szymon Gołuchowski
 • 1996-1998 Robert Foryś
 • 1998-2003 Wojciech Kozieł
 • 2003-2010 Jan Chaładus
 • 2006 - 2013 Andrzej Nieznański
 • 2010 - nadal Arkadiusz Makles
 • 2013 - nadal Michał Jędrzejski

Z parafii pochodzą księża: Marian Pałęga (1944), Stanisław Andrzejewski (1952), Jan Biskup (1959), Stanisław Matysiak (1960), Stanisław Wojciech Kosielak (1969), Jerzy Knysak (1972), Stanisław Pala (1980), Marcin Kręciwilk (2009)

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu