Parafia św. Józefa w Krasowach [historia i autorzy]

Parafia św. Józefa w Krasowach należy do dekanatu mysłowickiego w archidiecezji katowickiej, erygowana 1 sierpnia 1925 r.

Pierwszą udokumentowaną wzmiankę o wsi Krasowy spotykamy w dokumencie „sprzedaż sołectwa wolnego w Lędzinach” spisaną 24 czerwca 1295 r. w Staniątkach. Od początku swojego istnienia Krasowy należały do parafii lędzińskiej. Sytuacja zmieniła się pod koniec XVI w. w wyniku postępów reformacji na tym terenie. Baltazar Promnitz, pan na Pszczynie, odkupił Lędziny, a wraz z nimi opustoszałą wieś Krasowy. Promnitz - protestant zgodził się, aby parafia lędzińska pozostała katolicką, natomiast Krasowy decyzją Promnitza zostały przydzielone do parafii bieruńskiej, która w międzyczasie dostała się w ręce protestanckiego pastora. W 1799 r. Krasowy wróciły do parafii lędzińskiej.

Spis treści

Kościół w Krasowach

Mniej więcej ok. 1903 r. wierni z Krasów rozpoczęli starania o zdobycie terenu pod przyszły kościół. Wybuch pierwszej wojny światowej odsunął w czasie projekty budowy i do tego problemu powrócono dopiero w 1918 r. Trzy leżące blisko siebie wsie: Wesoła, Kosztowy i Krasowy działały w celu utworzenia parafii. Przyczyną była odległość do kościoła macierzystego wynosząca od 7 do 11 km. Wtedy wydzierżawiono jedno z pomieszczeń karczmy kosztowskiej na tymczasową kaplicę, w której odprawiano nabożeństwa. 1 maja 1919 r. rozpoczęto wykopy pod mury mającego powstać kościoła. W połowie października budynek był gotowy w stanie surowym. Kościół postawiono w środku wsi Krasowy w mniej więcej równej odległości między Wesołą a Kosztowami. Projekt architektoniczny wykonał architekt Kokoszyński, a budowę nadzorował ks. Jan Wodarz, który następnie został pierwszym proboszczem nowej parafii. 1 sierpnia 1925 r. została erygowana parafia.

Duszpasterstwo

Największe zasługi w organizacji parafii posiada jej pierwszy proboszcz ks. Jan Wodarz. Dobrze wykształcony, posiadał bardzo bogatą bibliotekę teologiczną. Założył Kongregację Mariańską Panien i Młodzieńców, następnie III Zakon franciszkański, Żywy Różaniec, Bractwo Najświętszego Serca Jezusowego, Bractwo Matek Chrześcijańskich, Apostolstwo Mężów, Kółko św. Józefa, stowarzyszenie misyjne Dzieło Dziecięctwa Jezus, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej. Z danych liczbowych wynika, iż w okresie międzywojennym ponad połowa mieszkańców należała do organizacji parafialnych. W 1933 roku ks. Wodarz zaprosił do parafii siostry służebniczki, które zajęły się ambulatoryjną opieką nad chorymi. Po opuszczeniu parafii w 1996 r., do domu przez nie dotychczas zajmowanego wprowadzili się księża saletyni, zajmujący się pracą na misjach.

Krzyże i kapliczki

Na terenie parafii rozsiane są liczne kapliczki oraz krzyże przydrożne. Do zagadkowych należy krzyż przydrożny na tzw. Wisieloku – znajdujący się w jednym z przysiółków krasowskich. Leży na dawnych torfowiskach. Wielu ludzi idąc pieszo skracało sobie drogę z Imielina do Murcek, i według legendy, straciło życie. Obecnie krzyż stoi na odludziu. Natomiast krzyż przydrożny na tzw. Przysiółku Hofmann jest prawdopodobnie typowym śladem po cmentarzu ofiar cholery z XVII wieku.

Proboszczowie

  • ks. Jan Wodarz 1919 – 1961
  • ks. Wilhelm Polok 1962 -1979
  • ks. Henryk Oczadły 1979 – 1980
  • ks. Alfred Grabiec 1980 -1998
  • ks. Wiktor Zajusz 1998- Obecnie

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu