Pakt Bezpieczeństwa i Stabilizacji w Europie [historia i autorzy]

Pakt Bezpieczeństwa i Stabilizacji w Europie, pakt Balladura – pakt stabilności dla Europy zaproponowany 9 czerwca 1993 w Paryżu francuskiemu rządowi przez premiera Édouarda Balladura. Podpisany został, wraz z około setką umów dwustronnych, 21 marca 1995 roku.

Pakt postulował zwołanie konferencji państw europejskich z udziałem Kanady i Stanów Zjednoczonych, na której omówione zostałyby problemy związane z nienaruszalnością granic, bezpieczeństwem europejskim i respektowaniem praw mniejszości narodowych.

Pomysł zaakceptowany został przez Radę Europejską 22 czerwca 1993. Konferencja z udziałem 57 państw odbyła się w dniach 26 – 27 maja 1994. Dziewięć państw Europy Środkowo-Wschodniej, wśród nich m.in. Polska, Czechy, Słowacja i Węgry zobowiązało się uregulować sprawy poszanowania praw mniejszości oraz granic.

Do podpisania paktu i około 100 umów dwustronnych doszło 21 marca 1995. Jedynym jego konkretnym rezultatem była jednak tylko umowa pomiędzy rządami Słowacji i Węgier.

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu