Państwo i Prawo [historia i autorzy]

Państwo i Prawo – miesięcznik wydawany przez Komitet Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Jedno z najbardziej prestiżowych polskich czasopism prawniczych.

Spis treści

Historia

Państwo i Prawo powstało w 1946. Zostało założone przez Stanisława Ehrlicha, redaktora naczelnego pisma do 1968.

W latach 1968-1980 redaktorem naczelnym był Sylwester Zawadzki.

W latach 1981-2012 jego redaktorem naczelnym był prof. Leszek Kubicki.

Do 2006 przez blisko 50 lat sekretarzem redakcji miesięcznika był dr Krzysztof Poklewski-Koziełł.

Profil merytoryczny

W czasopiśmie porusza się najistotniejsze zagadnienia z ogólnej nauki o prawie oraz poszczególnych gałęzi prawa. Publikacje obejmują artykuły naukowe, recenzje, glosy oraz sprawozdania z najważniejszych konferencji i zjazdów poświęconych prawu. Pismo nie ma współczynnika wpływu Impact Factor (IF) i jest w części „B” wykazu czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (6 punktów za publikację).

Redakcja

Obecnym redaktorem naczelnym jest Andrzej Wróbel. W skład Komitetu Redakcyjnego wchodzą m.in. Stanisław Biernat, Roman Hauser, Ewa Łętowska, Stanisław Waltoś, Piotr Winczorek, Sławomira Wronkowska i Adam Zieliński.

Konkurs na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie

Czasopismo corocznie przyznaje prestiżowe nagrody za najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie z dziedziny nauk prawnych.

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu