Płyn w jamie opłucnej [historia i autorzy]

Płyn w jamie opłucnej – może gromadzić się w następujących sytuacjach:

 • wzrost ciśnienia hydrostatycznego w naczyniach krwionośnych opłucnej ściennej
 • utrudnienie odpływu chłonki przez naczynia chłonne
 • zmniejszenie ciśnienia onkotycznego wskutek np. hypoalbuminemii.
Spis treści

Rozpoznanie obecności płynu opłucnowego

 • badanie lekarskie oparte na opukiwaniu, które wykazuje stłumienie odgłosu opukowego i badaniu drżenia głosowego, które zanika. Powyższe techniki nie pozwalają na wykrycie niewielkich ilości płynu opłucnowego (poniżej 300–400 ml.)

 • RTG klatki piersiowej w projekcji PA wykazuje powyżej 200 ml płynu. Płyn układa się w charakterystyczną elipsowatą linię zwaną linią Ellisa i Damoiseau.
  • mniejsze ilości płynu można wykryć w pozycji bocznej lub badaniu przy użyciu tak zwanego promienia poziomego (zdjęcie RTG wykonuje się u leżącego chorego, w pozycji na boku podejrzewanym o obecność płynu)
 • USG wykazuje obecność ponad 100 ml płynu
 • TK klatki piersiowej pozwala na wykazanie ponad 50 ml płynu opłucnowego

Możliwe przyczyny obecności płynu w jamie opłucnowej

Płyn w jamie opłucnowej w chorobach innych niż nowotwory złośliwe

Płyn przesiękowy

 • niewydolność serca
 • marskość wątroby
 • dializa otrzewnowa
 • zespół nerczycowy
 • zespół żyły głównej górnej
 • obrzęk śluzowaty
 • zator płucny

Płyn wysiękowy

 • choroby zakaźne
  • choroby bakteryjne
  • gruźlica
  • grzybice
  • choroby wirusowe
  • choroby pasożytnicze
 • zatorowość płucna
 • choroby układu pokarmowego
  • zapalenie trzustki
  • perforacja przełyku
  • ropień w jamie brzusznej
 • choroby układowe tkanki łącznej
  • reumatoidalne zapalenie stawów
  • toczeń rumieniowaty układowy
  • zespół Churga-Strauss
 • niepożądane działanie leku
  • nitrofurantoina
  • dantrolen
  • methysergid
  • bromokryptyna
  • interleukina 2
  • prokarbazyna
  • amiodaron
 • azbestoza
 • chylothorax
 • krwiak opłucnej
 • stany pooperacyjne
  • zabiegi operacyjne w zakresie jamy brzusznej
  • pomostowanie aortalno-wieńcowe
 • sarkoidoza
 • zespół Dresslera
 • mocznica
 • zespół żółtych paznokci

Płyn w jamie opłucnowej w nowotworach złośliwych

Może być rezultatem

 • miejscowego naciekania nowotworu
 • jego działania na cały organizm
  • zatorowość płucna
  • hipoalbuminemia
 • powikłania radioterapii
 • niepożądanego działania leku
  • metotreksat
  • prokarbazyna
  • cyklofosfamid
  • mitomycyna
  • bleomycyna

Badanie płynu opłucnowego

 • badania biochemiczne
  • poziom białka
  • LDH
  • pH
  • glukoza
  • cholesterol
  • trójglicerydy
  • amylaza
 • hematokryt
 • skład komórkowy
  • neutrofilia w przypadku zakażeń bakteryjnych
  • limfocytoza w gruźlicy i nowotworach
  • eozynofilia w azbestozie, zakażeniach pasożytniczych, zespół Churga i Strauss
 • badanie cytologiczne
 • badanie mikrobiologiczne (obecność prątków gruźliczych)
 • badania immunologiczne (przeciwciała przeciwjądrowe, czynnik reumatoidalny, markery nowotworowe)

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu