Płat ciemieniowy [historia i autorzy]

Płat ciemieniowy (lobus parietalis) – parzysta część kresomózgowia ograniczona od przodu bruzdą środkową, od dołu bruzdą boczną, a na powierzchni przyśrodkowej także od tyłu przez bruzdę ciemieniowo-potyliczną półkuli mózgu.

Spis treści

Struktura

W obrębie płatów kresomózgowia wyróżniamy bruzdy i ograniczane przez nie zakręty mózgu.

Zakręty Bruzdy
Powierzchnia górno-boczna
płacik ciemieniowy górny bruzda śródciemieniowa
płacik ciemieniowy dolny bruzda zaśrodkowa
zakręt nadbrzeżny
zakręt kątowy
zakręt zaśrodkowy
Powierzchnia przyśrodkowa
przedklinek bruzda ciemieniowo-potyliczna
płacik okołośrodkowy

Ośrodki czynnościowe i ich lokalizacja

 • pierwszorzędowa kora czuciowa, SI, (pole 3, 2, 1): zakręt zaśrodkowy - czucie powierzchowne
 • drugorzędowa kora czuciowa, SII, (na styku 40, 41 i 43, ale w podziale Brodmanna nie została wyodrębniona, leży u podnóża pierwszorzędowej kory czuciowej, w górnej części bruzdy bocznej: jest obszarem projekcyjno-asocjacyjnym; integruje bodźce z obu stron ciała, pośredniczy w uczeniu się związanym z bodźcami dotykowymi; dzięki połączeniom z korą motoryczną ma wpływ na sterowanie ruchem.
 • kora asocjacyjna ciemieniowa (pole 7, pole 5)): płacik ciemieniowy górny - analiza bodźców
 • kora asocjacyjna ciemieniowo-skroniowo-potyliczna (pole 39, 40): płacik ciemieniowy dolny, zakręt nadbrzeżny

Numeracja pól dotyczy klasyfikacji według Brodmanna.

Funkcje

Płat ciemieniowy odpowiada za:

 • orientację przestrzenną
 • celowe ruchy
 • rozpoznawanie ruchu
 • czucie temperatury, dotyku, bólu (górna część)
 • umiejscowienie wrażeń czuciowych
 • integrację ruchu i wzroku
 • integrację czucia i wzroku
 • rozumienie języka symbolicznego, pojęć abstrakcyjnych, geometrycznych.
 • oszacowanie ilości za które odpowiada bruzda śródciemieniowa

Skutki uszkodzeń

 • całkowita niepodzielność uwagi
 • niezdolność do skupiania wzroku na określonym miejscu
 • trudności w orientacji przestrzennej
 • trudności w integracji wrażeń wzrokowych w jedną całość oraz koordynacji ruchu oczu i rąk
 • niezdolność do celowego działania wymagającego ruchu, problemy w troszczeniu się o siebie
 • niezdolność do odróżnienia kierunków (lewy płat)
 • trudności w liczeniu i matematyce
 • niezdolność do nazwania obiektu
 • niezdolność do umiejscowienia słów pisanych (okolice lewego zakrętu kątowego)
 • problemy z czytaniem
 • brak świadomości niektórych obszarów przestrzeni i części ciała (prawy płat)
 • zaprzeczanie niesprawności
 • trudności w rysowaniu i konstruowaniu obiektów
 • zaburzenia osobowości (zwykle lezje ciemieniowo-skroniowe)

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu