Orzełek legionowy [historia i autorzy]

Orzełek legionowy – był graficznym symbolem Legionów Józefa Piłsudskiego

Opis symbolu

Srebrny orzeł, z wzniesionymi do wysokości głowy skrzydłami, obrócony w heraldycznie prawą stronę, trzymający w szponach tarczę Amazonek zwaną peltarionem. Na tejże tarczy, centralnie, litera L, wpisana w mniejszą tarczę herbową typu szwajcarskiego.

Autor projektu

Autorem projektu orła legionowego był Czesław Jarnuszkiewicz - późniejszy generał brygady Wojska Polskiego. Projekt ten był wzorowany na orzełku bez korony noszonym przez członków paramilitarnej organizacji "Strzelec" , tego samego autora.

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu