Okręg przemysłowy [historia i autorzy]

Okręg przemysłowy – skupisko wielu ośrodków i zakładów przemysłowych na silnie zurbanizowanych terenach. W tych rejonach szczególnie rozwinięty jest przemysł. Główne rodzaje ośrodków przemysłowych to regiony wydobywcze (górnicze), przemysłu high-tech (technopolis, inaczej technopolia), przemysłu różnego rodzaju (np. maszynowego, spożywczego, motoryzacyjny itp.). Wydobywcze okręgi przemysłowe w krajach wysokorozwiniętych obecnie podupadają lub zmieniają profil na regiony usługowe i nowoczesnych technologii.

Cechy okręgu przemysłowego:

 • składa się z kilku zakładów przemysłowych;
 • posiada znaczny odsetek ludności zatrudnionej w przemyśle;
 • skupia znaczny potencjał wytwórczy na niewielkim obszarze;
 • zakłady przemysłowe wykazują powiązania produkcyjne.

Główne okręgi przemysłowe świata

 • Damodar (Indie, wydobywczy)
 • Dolina Krzemowa (USA, technopolia)
 • Japońskie okręgi przemysłowe: Keihin, Hanshin, Chukyo, Kitakiusiu (przemysł różnorodny: stoczniowy, środków transportu, spożywczy, elektromaszynowy)
 • Okręg Północno-Wschodni (USA, wielobranżowy)
 • Shaba (DRK/Zambia, wydobywczy)
 • Toledo-Detroit (USA, gł. motoryzacyjny)
 • Witwatersrand (RPA, wydobywczy)
 • Zagłębie Ruhry (Niemcy, wydobywczy)
 • Północny (Chiny, wydobywczy)
 • Przyjeziorny (USA, wydobywczy)
 • Kalifornijski (USA, technopolia)
 • Doniecki (Ukraina, wydobywczy)
 • Uralski (Rosja, wydobywczy)
 • Yorkshire (Anglia, wydobywczy)
 • Londyński (Anglia)
 • Minas Gerais (Brazylia)
 • Kuźniecki (Rosja)
 • Fushun-Anshan (Chiny)
 • Zagłębie Północne (Francja)

Okręgi przemysłowe w Polsce

W Polsce za okręg przemysłowy uznaje się takie obszary, na których liczba zatrudnionych w przemyśle przetwórczym lub wydobywczym przypadająca na 1 km² bądź na 100 mieszkańców jest co najmniej dwukrotnie wyższa niż średnia krajowa zatrudnionych w tych gałęziach.

 • Białostocki Okręg Przemysłowy
 • Bielski Okręg Przemysłowy
 • Bydgosko-Toruński Okręg Przemysłowy
 • Centralny Okręg Przemysłowy
 • Częstochowski Okręg Przemysłowy
 • Gdański Okręg Przemysłowy
 • Górnośląski Okręg Przemysłowy
 • Jaworznicko-Chrzanowski Okręg Przemysłowy
 • Kalisko-Ostrowski Okręg Przemysłowy
 • Karpacki Okręg Przemysłowy
 • Krakowski Okręg Przemysłowy
 • Legnicko-Głogowski Okręg Miedziowy
 • Lubelski Okręg Przemysłowy
 • Łódzki Okręg Przemysłowy
 • Olsztyński Okręg Przemysłowy
 • Opolski Okręg Przemysłowy
 • Piotrkowsko-Bełchatowski Okręg Przemysłowy
 • Poznański Okręg Przemysłowy
 • Rybnicki Okręg Węglowy
 • Staropolski Okręg Przemysłowy
 • Sudecki Okręg Przemysłowy
 • Szczeciński Okręg Przemysłowy
 • Tarnobrzeski Okręg Przemysłowy
 • Tarnowsko-Rzeszowski Okręg Przemysłowy
 • Warszawski Okręg Przemysłowy
 • Wrocławski Okręg Przemysłowy
 • Zielonogórsko-Żarski Okręg Przemysłowy

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu