Obiady środowe [historia i autorzy]

Obiady środowe – organizowane przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego spotkania środowe z humanistami np. publicystami, pedagogami i działaczami. Organizowane były na dzień przed obiadami czwartkowymi.

Tak samo jak w przypadku obiadów czwartkowych koniec spotkania sygnalizowało wniesienie na salę miski lub tacy suszonych śliwek. Na obiady środowe zapraszano architektów i malarzy. Obiady te były przygotowywane przez Pawła Trema, nazywanego wówczas "pierwszym kucharzem Europy".

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu