Nowa Wieś Grodziska [historia i autorzy]

Nowa Wieś Grodziska – wieś w Polsce położona w województwie dolnośląskim, w powiecie złotoryjskim, w gminie Pielgrzymka, na Pogórzu Kaczawskim w Sudetach.

W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa legnickiego.

Zabytki

Według rejestru Narodowego Instytutu Dziedzictwa na listę zabytków wpisane są:

  • kościół ewangelicki „ucieczkowy”, obecnie rzym.-kat. pw. MB Anielskiej, zabytkowy z XV w., l. 1704-1708
  • cmentarz ewangelicki, ob. rzym.-kat., par., z drugiej poł. XVIII w.
  • park, powstały po 1860 r., zmiany do XX w. W parku ulokowanych jest 10-11 poniemieckich grobowców, do niedawna bardzo zaniedbanych, odnowionych ostatnio w ramach prac publicznych przez miejscową młodzież.

inne zabytki:

  • pałacyk; wg miejscowych przekazów pałac połączony był podziemnym korytarzem z zamkiem w sąsiednim Grodźcu
  • przedwojenne budynki ulokowane w pobliżu pałacu, użytkowane w latach powojennych przez PGR
  • kilka pomników przyrody, w tym liczący już ponad 400 lat dąb
  • poniemiecki bunkier znajdujący się w lasach należących do tej wsi
  • Akta gminy Nowa Wieś Grodziska, pow. złotoryjski, z lat 1580-1881 - akta zespołu archiwalnego znajdujące się w Archiwum Państwowym we Wrocławiu Oddział w Legnicy. Zawartość zespołu to: sprawy gruntowe 1580-1838, sygn. 1-6; sporne sprawy majątkowe 1756-1830, sygn. 7-8; sprawy uwłaszczeniowe 1825-1871, sygn. 9-10; kontrubucje, podatki, daniny 1735-1866, sygn. 11; wykaz koni w gminie Nowa Wieś 1863, sygn. 12; sprawy opiekuńcze, sprawy biednych 1622-1852, sygn. 13-14; sprawy sądowe 1626-1845, sygn. 15-17; finanse gminne 1720-1881, sygn. 18-23; historia Zamku Grodziec 1823, sygn. 24 (źródło: AP O/Legnica, inwentarz zespołu).

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu