Nizina Szczecińska [historia i autorzy]

Nizina Szczecińska – kraina geograficzna obejmująca część Pobrzeża Szczecińskiego, regionu geomorfologicznego w północno-zachodniej części Polski, położonego nad Zalewem Szczecińskim.

Rzeźba terenu Niziny Szczecińskiej ukształtowana jest przede wszystkim przez niszczącą i budującą działalność lądolodu w okresie plejstocenu. Występują tutaj wzgórza morenowe, drumliny, ozy, kemy, doliny rzeczne. Stosunkowo mało spotyka się tutaj jezior. Głównymi zbiornikami słodkiej wody są rynnowe Miedwie i deltowe jezioro Dąbie. Część krajobrazu niziny stanowi również szeroka dolina rzeki Odry z licznymi odnogami (delta). Na Nizinie Szczecińskiej przeważają gleby bielicowe i brunatne, w dolinach rzek podłoże stanowią żyzne mady.

Roślinność naturalna to bory sosnowe i mieszane, a w dolinach rzek roślinność bagienna. Klimat łagodny, o wyraźnych wpływach morskich (Bałtyku), średnia temperatura lipca wynosi 17 °C, zaś stycznia -1 °C. Opady roczne utrzymują się na średnim poziomie 500-600 mm. Jedynymi surowcami mineralnymi są niewielkie złoża ropy naftowej i gazu ziemnego oraz powszechne piaski, żwiry i iły. Do surowców naturalnych zalicza się również drewno, pozyskiwane w dużych ilościach na obszarze Puszczy Goleniowskiej.

Nizina Szczecińska, z wyjątkiem obszaru aglomeracji miasta Szczecina jest terenem słabo zaludnionym. Największe miasta to Szczecin, Stargard Szczeciński, Świnoujście, Police, Goleniów, Gryfino. Rozwija się tutaj przemysł elektromaszynowy, spożywczy, metalurgiczny, drzewny. Do ważnych dziedzin gospodarki zalicza się również rybołówstwo. W Szczecinie i położonym nad Bałtykiem Świnoujściu oraz w Policach funkcjonują porty morskie.

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Powiązane artykuły

Kategorie dla tego artykułu