Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku [historia i autorzy]

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku jest niepaństwową uczelnią wyższą założoną 14 maja 1996 roku.
Oferuje naukę na 3-letnich studiach dziennych bądź zaocznych, które umożliwiają zdobycie tytułu licencjata, 2- lub 3-letnich uzupełniających studiach magisterskich oraz 5-letnich studiach jednolitych magisterskich.
Główna siedziba szkoły znajduje się w Białymstoku przy al. Jana Pawła II 91. Uczelnia dysponuje także drugim budynkiem przy ul. Hetmańskiej 8.

Kierunki i specjalności

 • Bezpieczeństwo wewnętrzne – studia I stopnia w ramach specjalności:
  • Bezpieczeństwo i porządek publiczny
  • Ochrona osób i mienia
  • Zarządzanie kryzysowe
 • Pedagogika – studia I i II stopnia w ramach specjalności:
  • Diagnoza i terapia pedagogiczna (I st.)
  • Edukacja medialna z projektowaniem graficznym (I st.)
  • Edukacja zdrowotna z rehabilitacją (I st.)
  • Pedagogika bezpieczeństwa (II st.)
  • Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza (II st.)
  • Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza z edukacją zdrowotną (I st.)
  • Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna (I i II st.)
  • Resocjalizacja (I i II st.)
  • Wychowanie obronne z problematyką przestępczości (I i II st.)
 • Praca socjalna - studia I stopnia
 • Psychologia – studia jednolite magisterskie w ramach specjalności:
  • Psychologia biznesu
  • Psychologia kliniczna
  • Psychologia społeczna zdrowia

Władze uczelni

 • dr Marek Jasiński — Rektor
 • dr Agata Jacewicz — Dziekan Wydziału Nauk Społecznych

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu