Niedomykalność zastawki mitralnej [historia i autorzy]

Niedomykalność zastawki mitralnej (łac. insufficientia valvulae mitralis, ang. mitral regurgitation, MR) – wada serca polegająca na nieprawidłowym zamykaniu się płatków zastawki dwudzielnej, powodującym wsteczny przepływ krwi z lewej komory do lewego przedsionka.

Spis treści

Etiologia

Przyczyny przewlekłej niedomykalności mitralnej:

 • choroby zapalne:
 • choroby zwyrodnieniowe:
  • zespół Barlowa
  • zespół Marfana
  • zespół Ehlersa-Danlosa
 • choroby mięśnia sercowego:
  • choroba niedokrwienna serca
  • kardiomiopatia rozstrzeniowa
  • kardiomiopatia przerostowa
 • choroby spichrzeniowe i naciekowe:
  • amyloidoza
  • zespół hipereozynofilowy
  • zespół rakowiaka
 • przyczyny jatrogenne:
  • przyjmowanie pochodnych ergotaminy
  • przyjmowanie fenfluraminy
 • wady wrodzone:
  • rozszczep płatka zastawki mitralnej
  • dwuujściowa zastawka mitralna.

Przyczyny ostrej niedomykalności mitralnej:

 • zmiany płatków zastawki
 • pęknięcie struny ścięgnistej
 • choroby mięśni brodawkowatych
 • choroby pierścienia zastawki.

Patofizjologia

Przewlekła niedomykalność zastawki powoduje cofanie się krwi w czasie skurczu z lewej komory do lewego przedsionka. Ma miejsce przeciążenie objętościowe i ciśnieniowe lewej komory. Przeciążenie objętościowe i w mniejszym stopniu, ciśnieniowe lewego przedsionka prowadzi do jego znacznego poszerzenia i często powoduje migotanie. Dochodzi do wzrostu ciśnienia w krążeniu płucnym. Do niewydolności lewokomorowej z czasem dołącza się prawokomorowa.

W ostrej niedomykalności nie ma czasu na przystosowawcze poszerzenie lewego przedsionka i ciśnienie w krążeniu płucnym szybko wzrasta, prowadząc do ostrego obrzęku płuc (nawet przy niewielkiej niedomykalności).

Objawy i przebieg

Objawy podmiotowe

W przewlekłej niedomykalności mitralnej dominują następujące objawy:

 • uczucie zmęczenia
 • duszność
 • kołatanie serca
 • trudności w połykaniu
 • objawy prawokomorowej niewydolności serca (w ciężkiej niedomykalności).

Objawy przedmiotowe

Objawy osłuchowe
:

 • szmer skurczowy (holosystoliczny/ pansystoliczny), pasmowaty lub decrescendo, połączony z 1. tonem serca, najgłośniejszy zwykle nad koniuszkiem, promieniuje do lewego dołu pachowego i ku tyłowi do lewej łopatki, o głośności zazwyczaj korelującej z wielkością fali zwrotnej, głośniejszy przy nagłym kucnięciu, podczas ćwiczeń izometrycznych, po fenylefrynie; cichszy w pozycji stojącej i po azotanie amylu. Może nie trwać przez cały okres skurczu i nie występować wcale.
 • często trzeci ton serca (S3) wskutek gwałtownego napełnienia jamy lewej komory, wynikający z przeciążenia objętościowego serca.
 • szmer (turkot) przepływowy wczesnorozkurczowy w dużej niedomykalności, po S3
 • szmer późnoskurczowy w wypadaniu płatka zastawki mitralnej lub w dysfunkcji mięśnia brodawkowatego
 • sztywne rozdwojenie drugiego tonu (S2), wzmożenie P2 (gdy nadciśnienie płucne)
 • ściszenie pierwszego tonu serca (S1)
Inne objawy
:
 • unoszące uderzenie koniuszkowe, rozlane, przesunięte w lewo i w dół
 • tętnienie w dołku podsercowym
 • powiększona sylwetka serca w badaniu opukowym
 • towarzyszący szmerowi mruk skurczowy, wyczuwalny nad koniuszkiem serca lub po prawej stronie mostka.

Nieprawidłowości w badaniach dodatkowych

 • EKG zwykle prawidłowe
 • w RTG klatki piersiowej cechy powiększenia lewego serca, "sylwetka mitralna"
 • ECHO serca: ocena fali niedomykalności:
  • <5 ml – nieistotna hemodynamicznie
  • 5-10 ml – mała niedomykalność
  • 10-30 ml – umiarkowana niedomykalność
  • >30 ml – duża niedomykalność.

Powikłania

 • migotanie przedsionków
 • niewydolność serca
 • nadciśnienie płucne
 • nagły zgon sercowy

Klasyfikacja

Wyróżnia się trzy typy niedomykalności mitralnej:

 • Typ I – z normalną ruchomością płatków, spowodowany poszerzeniem pierścienia mitralnego lub perforacją płatka;
 • Typ II – ze wzmożoną ruchomością płatków, spowodowany wydłużeniem struny ścięgnistej, jej pęknięciem, poszerzeniem płatka, wydłużeniem, przemieszczeniem lub pęknięciem mięśnia brodawkowatego;
 • Typ III – z ograniczoną ruchomością płatków, spowodowany fuzją spoideł, fuzją lub pogrubieniem strun ścięgnistych, skróceniem strun lub aparatu podzastawkowego, wciągnięciem płatków lub dysfunkcją mięśnia lewej komory.

Leczenie

 • leki rozszerzające naczynia (nitrogliceryna, nitroprusydek sodu)
 • leczenie operacyjne: wskazaniem jest niestabilność hemodynamiczna. Polega na plastyce pierścienia zastawki przez wszczepienie sztucznej lub naturalnej protezy.

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu