Nerw łokciowy [historia i autorzy]

Nerw łokciowy (łac. nervus ulnaris) – jeden z nerwów podobojczykowych splotu ramiennego (C8-Th1).

Spis treści

Przebieg nerwu

Nerw pochodzi ze splotu ramiennego z gałązek nerwów rdzeniowych C8-Th1. W dole pachowym biegnie po przyśrodkowej stronie tętnicy pachowej. Na ramieniu przebiega razem z tętnicą ramienną i stopniowo oddala się od niej ku tyłowi.

W okolicy stawu łokciowego przebiega w bruździe leżącej na powierzchni tylnej nadkłykcia przyśrodkowego kości ramiennej. Tutaj leży on bezpośrednio pod skórą i daje się łatwo wyczuć jako dość gruby powrózek. Przy urazie tej okolicy odczuwa się ból i mrowienie, przebiegające po stronie łokciowej przedramienia aż do palca małego.

Na przedramieniu nerw przebiega między głowami m. zginacza łokciowego nadgarstka i razem z tętnicą łokciową biegnie po jego powierzchni wewnętrznej do okolicy nadgarstka.

W dolnej czwartej części przedramienia nerw wychodzi spod mięśnia i układa się między ścięgnami: m. zginacza łokciowego nadgarstka i zginacza powierzchownego palców. Po drodze oddaje gałąź grzbietową (r.dorsalis, n. ulnaris), która przebiega pod ścięgnem m. zginacza łokciowego nadgarstka i przechodzi na stronę grzbietową ręki. Biegnąc na troczku zginaczy nerw dzieli się na gałąź powierzchowną do skóry palców IV i V oraz gałąź głęboką do mięśni dłoni.

Zakres unerwienia

Unerwienie ruchowe

 • gałąź głęboka
  • mięśnie kłębiku palca V z wyjątkiem m. dłoniowego krótkiego
  • mięśnie międzykostne
  • mięśnie glistowate III i IV
  • przywodziciel kciuka
  • głowę głęboką m. zginacza krótkiego kciuka
 • gałąź powierzchowna
  • mięsień dłoniowy krótki

Unerwienia czuciowe

 • po stronie dłoniowej
  • palec V
  • przyśrodkowa część palca IV
 • po stronie grzbietowej
  • palec V
  • palec IV
  • przyśrodkową część palca III (paliczek bliższy i część środkowego)

Porażenie nerwu łokciowego

Charakterystycznym zespołem objawów porażenia n. ulnaris jest tzw. ręka szponiasta. Do porażenia nerwu łokciowego dochodzi stosunkowo często, zwłaszcza w przypadku urazów dalszego końca kości ramiennej i okolicy stawu łokciowego. Oprócz całkowitego porażenia nerwu, może dochodzić do jego ucisku w przebiegu zespołu kanału Guyona oraz zespołu tunelu nerwu łokciowego.

Podczas porażenia nerwu upośledzeniu ulegają:

 • ruchy w stawie promieniowo-nadgarstkowym
 • ruchy palców od II do V
 • ruchy kciuka

Dochodzi również do zaników mięśni dłoni (min. wygładza się kłębik palca V) oraz do zaburzeń ukrwienia dłoni i wydzielania potu. Skóra staje się sucha, sina i odbarwiona.

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu