Narządy analogiczne [historia i autorzy]

Narządy analogiczne – narządy zwierzęce i roślinne, które nie mają wspólnego pochodzenia ewolucyjnego ani morfologicznego, ale przybierają podobny kształt i wygląd, gdyż spełniają u różnych gatunków te same funkcje.

Przykłady:

  • wąs czepny grochu (przekształcony liść) i winobluszcz (przekształcona łodyga),
  • korzenie organowców i ryzoidy plechowców,
  • skrzydło owada i skrzydło ptaka,
  • odnóża owada i kończyny kręgowców.
  • pęcherzykowate oko głowonogów i oko kręgowców.

Analogia może dotyczyć nie tylko narządów, ale i całości organizmów. Takie zjawisko nazywa się konwergencją – ewolucją zbieżną, wynikającą z bytowania w podobnym środowisku, np. woda, pustynia, różnych, często odległych od siebie ewolucyjnie gatunków.

Przykładem konwergencji jest:

  • opływowy, wrzecionowaty pokrój ciała foki, wieloryba i ryb,
  • białe ubarwienie zwierząt polarnych tj. niedźwiedzia, rysia lub kuropatwy,
  • morfologia roślin wilczomleczu i kaktusa.

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu