Naruszenie miru domowego [historia i autorzy]

Naruszenie miru domowego – występek polegający na wdzieraniu się do cudzego domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia albo ogrodzonego terenu albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej nieopuszczaniu takiego miejsca.

Przedmiotem przestępstwa może być zarówno mieszkanie prywatne jak i ogólnodostępny lokal należący do instytucji publicznej.

Podstawa prawna: art. 193 KK.

Nieopuszczenie, pomimo wezwania uprawnionego, nieogrodzonego terenu takiego jak las, pole, pastwisko, łąka czy grobla stanowi wykroczenie (art. 157 KW).

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu