Najważniejsze nurty w antropologii i ich przedstawiciele [historia i autorzy]

Najważniejsze nurty myślenia antropologicznego, przybliżony okres rozkwitu i najważniejsi przedstawiciele:

 • ewolucjonizm unilinearny (2. połowa XIX wieku)
  • Herbert Spencer (1820–1903)
  • Henry Sumner Maine (1822-1888)
  • John Lubbock (1834-1913)
  • Lewis Henry Morgan (1818-1881)
  • Johann Jakob Bachofen (1815-1887)
  • Edward Burnett Tylor (1832-1917)
  • James George Frazer (1854-1941)
  • Adolf Bastian (1826–1905)
 • ewolucjonizm uniwersalny (neoewolucjonizm)
  • Vere Gordon Childe (1892-1957)
  • Leslie White (1900-1975)
 • ewolucjonizm multilinearny (neoewolucjonizm)
  • George Peter Murdock (1897-1985)
  • Julian Steward (1902-1972)
  • Marshall David Sahlins (ur. 1930)
  • Elman Rogers Service
 • materializm kulturowy
  • Marvin Harris (1927-2001)
 • dyfuzjonizm (przełom XIX i XX wieku)
  • Friedrich Ratzel (1844-1904)
  • Leo Frobenius (1873-1938)
  • Fritz Graebner (1877-1934)
  • Wilhelm Schmidt (1868-1954)
 • szkoła francuska
  • Émile Durkheim (1858-1917)
  • Marcel Mauss (1872-1950)
  • Lucien Lévy-Bruhl (1857–1939)
  • Arnold van Gennep (1873-1937)
 • funkcjonalizm - szkoła brytyjska (lata 20. i 30. XX wieku)
  • Bronisław Malinowski (1884-1942)
  • Raymond Firth (1901-2002)
 • funkcjonalizm strukturalny (szkoła brytyjska)
  • Alfred Radcliffe-Brown (1881-1955)
  • Edward Evans-Pritchard (1902-1973)
  • Meyer Fortes
  • Colin Turnbull (1924-1994)
 • historyzm Boasowski (relatywizm)
  • Franz Boas (1858–1942)
  • Robert Lowie (1883-1957)
  • Edward Sapir (1884-1939)
  • Benjamin Lee Whorf (1897-1941)
 • konfiguracjonizm (lata 40. i 50. XX wieku)
  • Alfred Kroeber (1876–1960)
  • Ruth Benedict (1887–1948)
 • psychokulturalizm - amerykańska szkoła kultury i osobowości (lata 40-60. XX wieku)
  • Abram Kardiner (1891–1981)
  • Ralph Linton (1893–1953)
  • Margaret Mead (1901-1978)
  • Clyde Kluckhohn (1905-1960)
 • strukturalizm
  • Claude Lévi-Strauss (1908-2009)
 • procesualizm strukturalny
  • Edmund Leach (1910-1989)
 • szkoła manchesterska
  • Max Gluckman (1911-1975)
  • wczesny Victor Turner (1920-1983)
  • Fredrik Barth (ur. 1928)
 • antropologia marksistowska
  • Maurice Godelier (ur. 1934)
  • Claude Meillassoux (1925-2005)
  • Jonathan Friedman (ur. 1946)
  • wczesny Maurice Bloch (ur. 1939)
  • Eric Wolf (1923-1999)
 • transakcjonizm
  • Fredrik Barth (ur. 1928)
 • antropologia kognitywna
  • Ward Goodenough (ur. 1919)
  • wczesny Stephen A. Tyler (ur. 1932)
  • Roy D'Andrade
 • antropologia kognitywna - druga fala
  • Pascal Boyer
  • późny Maurice Bloch (ur. 1939)
  • Dan Sperber (ur. 1942)
  • Robin Horton
 • antropologia interpretatywna i antropologia symboliczna
  • Clifford Geertz (1926-2006)
  • David M. Schneider (1918-1995)
  • późny Victor Turner (1920-1983)
  • Mary Douglas (1921-2007)
 • antropologia postmodernistyczna
  • James Clifford (ur. 1945)
  • George E. Marcus
  • późny Stephen A. Tyler (ur. 1932)
 • antropologia współczesności
  • Marc Augé (ur. 1935)
  • Arjun Appadurai (ur. 1949)
 • inni znani antropolodzy kulturowi:
  • Gregory Bateson (1904-1980)
  • Ernest Gellner (1925-1995)
  • Edward T. Hall (1914-2009)

antropologia kulturowa

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu