Nadleśnictwo Połczyn [historia i autorzy]

Nadleśnictwo Połczyn – nadleśnictwo będące pod kontrolą Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku położone we wschodniej części województwa zachodniopomorskiego. Teren zarządzany przez nadleśnictwo rozciąga się na terenie gmin: Połczyn Zdrój, Barwice, Czaplinek, Tychowo, Grzmiąca, Rąbino i Ostrowice. Powierzchnia nadleśnictwa wynosi 24811 ha. Obszar nadleśnictwa podzielony jest na dwa obręby: Połczyn Zdrój i Krosino.

Spis treści

Władze nadleśnictwa

 • Nadleśniczy: Sebastian Witek
 • Zastępca nadleśniczego: Piotr Walczak
 • Księgowy p.o. Głównego Księgowego: Angelika Szyrwiel
 • Komendant Posterunku Straży Leśnej: Cezary Niedziela

Leśnictwa

W skład Nadleśnictwa Połczyn wchodzi 13 leśnictw zgrupowanych w dwóch obrębach (Połczyn Zdrój i Krosino):

 • Leśnictwo Łośnica (1821,41 ha),
 • Leśnictwo Buślary (1790,49 ha),
 • Leśnictwo Popielewo (2027,18 ha),
 • Leśnictwo Ogrodno (1599,44 ha),
 • Leśnictwo Piaski (1933,15 ha),
 • Leśnictwo Kluczewo (2173,25 ha),
 • Leśnictwo Smołdzięcino (1649,62 ha),
 • Leśnictwo Misiołki (1981,26 ha),
 • Leśnictwo Krosino (1903,73 ha),
 • Leśnictwo Borzęcino (2214,99 ha),
 • Leśnictwo Dębno (1809,61 ha),
 • Leśnictwo Stary Chwalim (2079,74 ha),
 • Leśnictwo Kołacz (2057,42 ha).

Ochrona przyrody

Na terenie zarządzanym przez Nadleśnictwo Połczyn występuje sześć rezerwatów przyrody:

 • Rezerwat "Brunatna Gleba" - teren o powierzchni 1,1 ha w wykształconą glebą brunatną oraz porośniętą drzewostanem bukowym,
 • Rezerwat "Jezioro Prosino" - jezioro Prosino wraz z otaczającym go pasem roślinności nadbrzeżnej, teren o łącznej powierzchni 86 ha,
 • Rezerwat "Dolina Pięciu Jezior" - teren o powierzchni 228,78 ha uwzględniający krajobraz Pojezierza Drawskiego wraz z szatą roślinną,
 • Rezerwat "Zielone Bagna" - teren o powierzchni 55,38 ha, torfowisko wraz z otaczającym je drzewostanem,
 • Rezerwat "Torfowisko Toporzyk" - teren o powierzchni 43,07 ha, torfowisko wysokie wraz z wieloma unikalnymi gatunkami roślin,
 • Rezerwat "Przełom Rzeki Dębnicy" - rezerwat rzeki Dębnicy, która charakteryzuje się wysokim stopniem czystości wody.

Dodatkowo zostało wyznaczonych piętnaście stref, w których ochronie podlegają zwierzęta objęte gatunkową ochroną, miejsca ich rozrodu a także ostoi. Siedem stref stworzono dla ochrony orlika krzykliwego Aquila pomarina, trzy dla bociana czarnego Ciconia nigra, cztery dla bielika Haliaeeteus albicilla oraz jedną dla puchacza Bubo bubo.

Natura 2000

Tereny nadleśnictwa objęte programem Natura 2000 mają powierzchnię 4382,28 ha. Wyszczególniono specjalny obszar chroniony ptaków (OSO) PLB320019 "Ostoja Drawska" istotny dla wspólnoty (OZW): PLH320007 "Dorzecze Parsety" oraz PLH320009 "Jeziora Czplineckie".

Pomniki przyrody

Na terenie nadleśnictwa znajdują się 23 pomniki przyrody, na które składają się dęby szypułkowe, sosny pospolite, cis pospolity, buk zwyczajny oraz jeden głaz narzutowy. 19 pomników przyrody wyodrębniono w obrębie Połczyn Zdrój, cztery w obrębie Krosino.

Turystyka

Dla turystów zostały oddanych pięć szlaków pieszych o zróżnicowanym stopniu trudności. Istnieją także szlaki rowerowe, konne oraz ścieżka edukacyjna "Dbając o figurę poznaję naturę" promująca przyrodę Szwajcarii Połczyńskiej, a także zdrowy i aktywny tryb życia. Nad jeziorem Radoniewieckim znajduje się Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy, który przeznaczony jest dla wielbicieli turystyki i myślistwa.

Region jest także ważny turystycznie ze względu na znajdujące się w Połczynie Zdroju uzdrowisko.

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu