Murcki [historia i autorzy]

Murcki (niem. Emanuelssegen) – południowa dzielnica Katowic w województwie śląskim. Znajduje się tutaj najstarsza na Górnym Śląsku kopalnia węgla kamiennego (założona w 1769). W latach 1967−1975 samodzielne miasto. Obecnie w Murckach mieszka 5 796 mieszkańców.

Spis treści

Historia

Początki

Najstarsza murckowska legenda dotyczy położonego na tym terenie ostępu leśnego, znanego pod nazwą Siągarnia. Według niej, tam właśnie czarownica dybała na życie św. Klemensa, ucznia Cyryla i Metodego, który na przełomie IX i X wieku miał chrystianizować te okolice. Siągarnia leżała przy drodze na Klemensową Górkę i Lędziny, czyli najstarszymi nazwanymi miejscami w tej okolicy, był to główny trakt Kraków-Wrocław i szlak handlu lewantyńskiego. Jeszcze na długo przed powstaniem kopalni w okolicach dzisiejszego wzgórza Wandy znajdowała się leśna kolonia smolarzy, czyli ludzi zajmujących się wypalaniem węgla drzewnego dla potrzeb kuźni w Paprocanach. XVII wieku w miejscu zwanym Rudne Kotliska kopano wychodzący tam na powierzchnię węgiel. Dowodem na wykorzystywanie węgla z Murcek jest zapis w księgach pszczyńskich z 1657, o zastosowaniu tutejszego węgla w Kuźniach Jaroszowickich.

XVIII i XIX wiek

W 1755, właściciele terenów, książęta pszczyńscy, na obszarze nazywanym Osieki zorganizowali wydobywanie węgla spod ziemi przy pomocy kołowrotu ręcznego z wybudowanego w tym roku szybu. W 1769 powstaje zorganizowane wydobycie, a kopalnia, będąca własnością książąt, istnieje pod nazwą Emanuelssegen (błogosławieństwo Emanuela), od imienia jednego z członków rodu. Przy uważanej za najstarszą na Górnym Śląsku kopalni, zaczęła rozwijać się osada pod taką samą nazwą. W 1800 kopalnia ma 4 szyby wydobywcze, a przed doprowadzeniem kolei około 30 szybów wydobywczych. W 1852 doprowadzono do kopalni bocznicę kolejową z Katowic, a w 1863 otwarto prywatną szosę z Kobióra (pod Pszczyną) przez Tychy. W 1870 miejscowość i kopalnia zostały przyłączone do Kolei Prawego Brzegu Odry uzyskując możliwość szybkiego rozwoju. W 1888 kopalnia wybudowała w miejscowości dom noclegowy dla górników mogący pomieścić około 100 osób.

20-lecie międzywojenne i II wojna światowa

Po przyłączeniu tej części Śląska do Polski, po plebiscycie na Górnym Śląsku (1921), zmieniono nazwę miejscowości z Emanuelssegen na Murcki. Dynamiczny rozwój osady i kopalni został zahamowany w okresie Wielkiego kryzysu gospodarczego lat trzydziestych. W 1934 na 3241 mieszkańców było 140 bezrobotnych. Rok wcześniej górnicy zorganizowali kilkudniowy strajk okupacyjny o poprawę warunków pracy. W cztery lata później Murcki były widownią wielkiego strajku sześciuset górników kopalni "Książę Maria", którzy wysunęli żądania pod adresem administracji kopalni. W osadzie przemawiał na wiecach trzykrotnie poseł Wojciech Korfanty. 19 czerwca 1932 w Murckach odbył się zlot Komunistycznego Związku Młodzieży Polskiej, który w 26 lat później upamiętniono obeliskiem w miejskim Parku Murckowskim przy ul. P. Kołodzieja.

W latach okupacji hitlerowskiej w szpitalu w Murckach przebywali jeńcy wojenni, z których większość zmarła. 26 stycznia 1945 weszły do miejscowości oddziały Armii Czerwonej, które nadeszły od strony Wesołej. Wśród starszych mieszkańców wciąż żywe są wspomnienia o okrucieństwie radzieckich żołnierzy, m.in. o rozstrzelaniu węgierskich żołnierzy, którzy wcześniej dobrowolnie się poddali.

Lata powojenne i czasy współczesne

Do 1954 w skład gminy Murcki wchodziły wieś Wesoła (Mysłowice) i osiedle robotnicze Szklarnia, w tym samym roku Murcki uzyskały status osiedla, a w 1967 - w dowód uznania dla gospodarności - nadano im prawa miejskie. Jednak w 1975 wraz z Kostuchną, Podlesiem i Zarzeczem, Murcki zostały włączone, jako dzielnica, w obręb Katowic. W dwa lata później, przy wschodniej części miejscowości został zlokalizowany nowy węzeł komunikacyjny - droga krajowa nr 86 . Pod jej budowę zostało wyburzone prewentorium dziecięce, mające siedzibę w byłym budynku gospody (niem. Gasthaus). W Dolinie Murckowskiej powstał w latach 80. kompleks rekreacyjny "Dolinka" (basen, brodziki dziecięce, ścieżka zdrowia i korty tenisowe), według projektu architektoniczno-urbanistycznego Ewy i Piotra Franta, Jacka Leśko i Barbary Salamon. Głównym inwestorem była Kopalnia Węgla Kamiennego „Murcki”. Obecnie obiekt jest zapuszczony i zdewastowany. W 1976 połączono kopalnie Murcki i Boże Dary pozostawiając nazwę Murcki, przenosząc jednak sukcesywnie kompleks wydobywczo-przetwórczy na teren byłej kopalni Boże Dary znajdującej się w sąsiedniej dzielnicy Katowic, Kostuchna. W 2004 zlikwidowano ostatni szyb na terenie Murcek.

Sport

W latach 60. XX wieku prężnie działał klub sportowy – Górnik Murcki – drużyna hokejowa klubu grała w najwyższej klasie rozgrywkowej przez 8 lat. W 1967 zdobywa Puchar Polskiego Komitetu Olimpijskiego (odpowiednik pucharu polski którego wtedy nie organizowano). W 1971 klub wszedł w skład nowo utworzonego GKS Tychy. Sekcja piłkarska po fuzji z Górnikiem Kostuchna utworzyła klub MK Górnik Katowice, grający obecnie w IV lidze. Od 2002 w Murckach reaktywowano pomysł z początku lat 90. o zorganizowaniu rozgrywek piłkarskich pod nazwą Liga Murckowska. W zawodach biorą udział drużyny z Murcek jak i spoza dzielnicy, mecze odbywają się obecnie na asfaltowym boisku w Parku Murckowskim przy ulicy P. Kołodzieja. W 2006 powstało Stowarzyszenie GKS Murcki, które zajmuje się organizacją rozgrywek i wydaje własną gazetkę pt. Murckowisko.

W Murckach mieszkali:

 • Herbert Hennek - wielokrotny mistrz i wicemistrz Polski w wyścigach motocyklowych
 • Henryk Handy - uczestnik olimpiady zimowej z Innsbrucku 1964 (obrońca drużyny hokejowej), który po zakończeniu kariery sportowej został trenerem, a jednym z jego podopiecznych był Mariusz Czerkawski.

Zabytki

 • Kościół w Murckach zaprojektował znany architekt Zygmunt Gawlik (twórca archikatedry w Katowicach),
 • Zabytkowe domki w północnej części Murcek – zabudowa ul. Bielskiej,
 • Budynek Szkoły Podstawowej nr 48 przy ul. Bielskiej,
 • Budynek Przedszkola nr 72 przy ul. Bielskiej,
 • Budynek nieczynnego dworca kolejowego Katowice Murcki.
 • Domy przy ulicy Baczyńskiego 1,2

Szlaki turystyczne

 • Szlak Dolinki Murckowskiej
 • Szlak Wesołej Fali
 • Szlak im. Mariana Kantora-Mirskiego
 • Szlak Historii Górnictwa Górnośląskiego
 • Katowicki Szlak Spacerowy

Komunikacja

Komunikację Murcek z innymi dzielnicami Katowic oraz z sąsiednimi miastami - Mikołowem Tychami i Mysłowicami zapewniają autobusy KZK GOP oraz MZK Tychy. Główne ciągi komunikacyjne to ulica Bielska, stanowiąca w Murckach fragment drogi krajowej dla linii autobusowych 1, 4, 14, 400 i 672 a także ulica Goetla dla linii autobusowych 689, 673, 212, 695 łączących dzielnicę z centrum Katowic, dzienicą Szopienice i Mikołowem. Autobusy zatrzymują sie również w rynku (pl. J. Kasprowicza), są to linie 212, 672, 673, 689, 695, i 973. Murcki posiadały połączenie kolejowe z Katowicami, jednak na początku lat 90. ruch pasażerski został wstrzymany. Dogodne położenie czyni również z Murcek przystanek dla kilku tras rowerowych i turystycznych.

Geneza nazwy Murcki

Nazwa "Murcki" związana jest z pewną legendą. Legenda ta głosi, iż kiedyś dzieci wyszły ze świniami do lasu na wypas. Świnki zaczęły ryć w ziemi i znalazły w niej czarne kamienie. Wróciły do domu i zaczęły się bawić tymi kamieniami. Kamienie strasznie brudziły [dzieci były umurckane (śląska gwara)] więc mama zdenerwowała się i wrzuciła je do pieca. Ku zdziwieniu wszystkich kamienie zaczęły się palić i dawać ciepło. Okazało się, że to był węgiel.

Językoznawcy stwierdzają, że słowo Murcki pochodzi z gwary śląskiej i oznacza ludzi umorusanych, brudnych. Odnosiło się to prawdopodobnie do górników, którzy wracali z pracy brudni, ponieważ kopalnia nie posiadała własnej łaźni - jak tłumaczył prof. Jan Miodek. Najwcześniej jednak zanotowaną nazwą terenów, na których leżą teraz Murcki jest łacińska nazwa Rytwinia. Dopiero za czasów księcia pszczyńskiego podjęto zorganizowane osadnictwo tego miejsca i nadano mu nazwę miejscowej kopalni, czyli Emanuelssegen, zmienioną w latach 20. XX wieku na Murcki.

Osady leśne na terenie dzielnicy

 • Siągarnia,
 • Hamerla.

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu